Podnik podporující zdraví 2006

Zdroj: 

Minulý týden byly poprvé oceněny podniky splňující podmínky soutěže "Podnik podporující zdraví 2005". Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje již nyní soutěž o titul "Podnik podporující zdraví 2006", které je věnováno toto Téma týdne.

Ministerstvo zdravotnictví České republikyvyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
roku 2006I. Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o  zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.
 
II. Podmínky soutěže:

 1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
 2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
 3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

  Státní zdravotní ústav
  Centrum pracovního lékařství
  Šrobárova 48
  100 42 Praha 10

  nejpozději do 31.3.2006. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

 4. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

III. Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.4.2006 do 31.8.2006. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz, www.bozpinfo.cz.

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

MUDr. Jarmila Vavřinová
OS pro epidemiologii v pracovním prostředí
tel. 267 082 676, vavrinova@szu.cz

MUDr. Anežka Sixtová
Vedoucí odd. hygieny práce a pracovního lékařství, MZ ČR
tel: 224 972 963, anezka.sixtova@mzcr.cz

Přílohy:

Přihláška do soutěže 
Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti 
Dotazník pro sebehodnocení Ikonka xls (Excel)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail