PEROSH: spolupráce za účelem zlepšení kvality výzkumu v oblasti ochrany zdraví při práci

PEROSH (Partnerství pro evropský výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zabývá empirickým výzkumem a vývojem pro zdravější, delší a výkonnější život v produktivním věku. Partnerství založené v roce 2003 sestává ze 13 institucí zabývajících se ochranou zdraví při práci, které jsou napojeny na ministerstva a systémy úrazového pojištění a zaměstnávají cca 1 000 výzkumných pracovníků a znalců.

S rostoucí globalizací vznikají nové formy práce a technologií a ty vedou ke vzniku nových rizik, zatímco počet tradičních rizik se nemění. Společná mezinárodní spolupráce na poli udržování, zlepšování a předávání vědomostí v oblasti ochrany a zdraví při práci je zásadním předpokladem k zachování zdraví a bezpečnosti budoucích generací a udržena konkurenceschopnost evropské ekonomiky. PEROSH má za cíl dát větší prostor výzkumu v oblasti pracovního života. Posiluje a koordinuje výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tvoří širokou síť, která zahrnuje nejen členské instituce, ale i evropské organizace a další partnery jako jsou výzkumná konsorcia nebo vlády.

Společný výzkum

Kromě sdílení znalostí a informací spolupracují členové PEROSH ve specifických oblastech. Více než 80 výzkumných pracovníků v současné době pracuje společně v interdisciplinárních týmech na 9 různých výzkumných projektech, které byly spuštěny v rámci PEROSH a potrvají do let 2013 až 2014:

  • zdraví a pracovní pohoda
  • stárnutí pracovní síly
  • měření expozice a posouzení rizik nanočástic
  • identifikace toxikologických nebezpečí, která představují nanočástice
  • rozvoj „clearing house“ pro systematické hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • rozvoj mezikulturní metodiky a kritérií pro lepší srovnatelnost dat ze členských států EU
  • ochranné faktory pro dýchací přístroje používané na pracovišti
  • kultura bezpečnosti a prosazování vize nulové úrazovosti
  • strategie zdravotní intervence pro řešení muskuloskeletálních poruch

Výzkum PEROSH týkající se normalizace

Výzkum týkající se normalizace se v současnosti zaměřuje zejména stanovení ochranných faktorů pro dýchací přístroje používané na pracovišti. Prostředky na ochranu dýchacích orgánů jsou předmětem formální certifikace na celém světě. Certifikační proces obvykle zahrnuje posouzení pravděpodobné úrovně ochrany, která se od daného ochranného prostředku dá očekávat. Studie provedené v mnoha zemích potvrzují, že skutečná úroveň ochrany určité třídy ochranného prostředku může být ve skutečnosti mnohem nižší, než ukazuje certifikační test. S ohledem na tento fakt celá řada zemí přestala používat ochranné faktory získané během certifikačního testu nebo nominálního ochranného faktoru jako nedostatečné pro výběr a používání ochranných prostředků na pracovišti.

Jedním z cílů projektu PEROSH je přinést normalizovanou metodu a postup pro určení ochranných faktorů pro různé dýchací přístroje používané na pracovišti. Kromě toho bude provedena série měření během studia na pracovišti s cílem získat údaje o skutečné výkonnosti až tří typů zařízení. Projekt se bude zabývat účinností školení porovnáním stávající situace s tou, která bude následovat po zaškolení nositele.

Současně několik partnerů PEROSH provádí výzkum se vztahem k normalizaci ve svých institucích. Příkladem z poslední doby je projekt IFA týkající se bezpečné spolupráce člověk-robot.

Výzvy do budoucna

S cílem připravit se na úkoly, které přinese budoucnost, sestavilo PEROSH nedávno skupinu, která bude mít na starosti „budoucí priority“. Členy skupiny jsou představitelé všech členů PEROSH a svoji první schůzi měli v listopadu 2010. Základem diskuse byly výsledky semináře organizovaného Dánským národním výzkumným centrem pro pracovní prostředí (NRCWE) a Dánským úřadem pro pracovní prostředí v roce 2009.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail