Otázky a odpovědi z oblasti pracovnělékařských služeb - část II.

Zdroj: 

Na semináři BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti, který pořádala redakce BOZPprofi, zazněla řada dotazů z oblasti pracovnělékařských služeb. Odpovídali na ně MUDr. Dana Kuklová a Robert Křepinský.

Jaký druh lékařských prohlídek se provádí, pokud se změní u zaměstnance kategorizace práce během jeho pracovního poměru – z kategorie 2. na kategorii 1., náplň práce je stejná nebo obdobná?

Potřeba mimořádné prohlídky zde není, nižší kategorie je vždy zahrnuta v té kategorii vyšší. Posuzují se vždy náročnější podmínky. Pokud sedí druh práce, mohu na nižší kategorii zaměstnance přeřadit bez prohlídky. V případě, že by však šlo o případ změny druhu práce či převedení na jinou práci, což není podle dotazu Vámi uvedený případ, a to za odlišných podmínek podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., pak by šlo o prohlídku vstupní.

Můžete vyjmenovat všechny účely vydání lékařského posudku pro zaměstnavatele poskytovatelem pracovnělékařských služeb (PLS), se kterým má uzavřený smluvní vztah?

Lékařský posudek vydává poskytovatel PLS pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nebo, pokud tak stanoví právní předpis, pro účel pracovněprávních vztahů, kdy je nutné posoudit, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Jakmile bude ukončen nouzový stav, nesmím již vydat čestné prohlášení. Pokud bude nějaká krajní situace, můžu dát budoucímu zaměstnanci podepsat prohlášení v předstihu? Je někde stanoven požadavek, kdy má být čestné prohlášení vyplněno/podepsáno?

Tento případ čestných prohlášení se vztahuje pouze na nouzový stav, a to v rozsahu podle usnesení vlády ČR. Dopředu se nikdy neví, jak bude vypadat zdravotní stav třeba zítra.

Jaká je perioda pravidelného dohledu na pracovišti v kategorii 1., tzv. čisté. Konkrétně nerozumím výkladu zákona č. 373/2011 Sb., § 54, kde je uvedeno „ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele PLS, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu“.

V případě kategorie první, kdy není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem zákona č. 373/2011 Sb. nebo jinými právními předpisy, není povinností zaměstnavatele zajišťovat provedení pravidelného dohledu. V případě, kdy zaměstnavatel usoudí, že je výkon pravidelného dohledu důvodný, musí uzavřít pro výkon této služby s poskytovatelem PLS smluvní vztah, a dále postupuje ve lhůtách podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail