Opakované používání respirátorů

Zdroj: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na možnost či nemožnost opakovaného používání respirátorů, uvádíme k problematice opakovaného používání respirátorů či doby jejich používání následující informace.

1) filtrační polomasky proti částicím jsou ve smyslu normy ČSN EN 149+A1 prostředky ochrany uživatele

  • navržené k ochraně před pevnými a před kapalnými aerosoly – čl. 4, tvořenými velikostí částic v rozmezí 0,02 μm– 2 μm (20 – 2 000 nm),
  • pro použití jednorázové nebo pro opakované použití (pro více než jednu směnu) – čl. 5;

2) opakovatelnost použití stanovuje POUZE výrobce;

3) stejně tak pouze výrobce stanovuje, zda a jakými prostupy a prostředky lze výrobek čistit.

Jakkoli může být respirátor konstrukčně navržen pro použití na jednu směnu (tj. 8 hodin), je používán v souladu s místními podmínkami výkonu práce, které zahrnují jak prostorové podmínky (uzavřenost prostředí, klimatické podmínky, koncentrace nečistot v ovzduší apod.) a samotný výkon práce (fyzická náročnost práce). Lze tak dospět k závěru, že existují podmínky, za kterých bude životnost respirátoru několik hodin, nikoli celou pracovní směnu. Takto však lze uvažovat i opačně.

Na jaře loňského roku byl proveden test prošlého respirátoru (skladovaného déle než 5 let) po jeho používání po dobu 8 hodin. Práce byla vykonávána v kanceláři při výkonu běžné administrativní činnosti. Přitom byl respirátor průběžně snímán a opětovně nasazován – jeho používání bylo rozloženo do 2-3 dní. Po této době byly provedeny základní testy, které zjistily, že respirátor sice dosáhl nižších hodnost oproti hodnotám před 5 lety, nicméně si stále podržel svoji třídu ochrany. Na základě tohoto ověření je možné připustit opakované používání respirátorů pro jednorázové použití v běžných prostředích (kanceláře, obchody, prostředky hromadné dopravy, venkovní prostranství) při respektování níže uvedených zásad:

  • respirátor nesmí být jakkoli poškozen,
  • respirátor nesmí být znečištěn,
  • respirátor nesmí být mokrý,
  • respirátor nesmí být vystaven infekčnímu prostředí.

Jestliže by byla porušena některá z uvedených zásad, nelze respirátor dále používat. Při opuštění infekčního prostředí je nutné respirátor obezřetně (s ohledem na další kontaminaci rukou, jiných částí těla či oblečení) sejmout a odložit do určené nádoby pro infekční odpad (a to i kdyby byl používán jen 5 minut!).

Jinou otázkou je čištění respirátoru. Jak bylo uvedeno, jen výrobce stanovuje možnost čištění respirátoru a pak stanovuje i metodu a prostředek. Obecně platí, že respirátor nelze čistit žádnou mokrou metodou, nelze jej prát. Suchý způsob vlastně neexistuje, není možné použít chemikálie k ošetření povrchu či vlastních vrstev respirátoru. Čištění ve smyslu sterilizace je opět složité. Mokré způsoby sterilizace nelze doporučit. Sterilizace UV zářením není dostatečně účinná, neboť záření nemusí prostoupit celou strukturou vrstev respirátoru. Použití mikrovlnného záření též nelze doporučit, respirátory obsahují kovové součásti (a účinnost záření je neprokázaná). Na pováženou je i prohřátí v troubě, neboť respirátor by mohl vzplanout. Reálně tak neexistují postupy bezpečného a prokazatelně účinného čištění či sterilizace (sterilizace ozónem či rentgenovým zářením není běžně dostupná).

Autor článku: 

Komentáře

Až tak úplně nesouhlasím

18.03.2021 - 02:04 Ladislav Polata
Tak jestli si vzpomenu na všechny dobré rady (a nesmysly) k prodloužení životnosti respirátorů a shrnu je: 1. horkovzdušnou troubu ano, nastavit na cca 70st. Celsia a nechat 0,5 až 1 hod. respirátor na této teplotě a pak pověsit "někam do chodby" (osobně bych pak prázdou troubu dal na 30 min. na 250 st. Celsia (pro sichr) 2. mikrovlnka ne, plíšky co drží tvar na obličeji, mohou způsobit i požár 3. UV-C ano, starší "horská sluníčka s výbojkou" (např. Chirana) emitují i UVC (což je cca od 260 do 285 nm) a nechat působit alespoň 5 minut z každé strany na vzdálenost okolo 0,5 metru. U těch novějších horských sluncí je emitováno jen UVA a UVB a ty nemají žádnou účinnost !!! Ale pozor - lze koupit i "germicidní lampy" a "germicidní zářivky", které emitují UVC a ty by funguvat měly 4. páru nepoužívat, podle zkoušek se narušuje vnitřní struktura materiálu a "krabatí se" 5. chemické ošetření ano, vystříkat (provlhčit !) alespoň 70%ním Ethanolem bez dalších příměsí (tj. lihem, isopropylakoholem) z obou stran a nechat alespoň 24 hod. vyschnout (nejlépe to zkombinovat s pravidlem "sedmi", což je myslím i jedno z doporučení CDC), tj. mít na každý den jeden respirátor a ten na konci dne "vystříkat" a nechat vyschnout do té doby, než na něj za týden přijde řada). Prodávají se i lihové přípravky, přímo k tomu určené SAMOTNÝMI VÝROBCI ! (SpurTex, GoodMask) ... 6. Ozón (generátor ozónu) ano, jde však také o velikost místnosti, aby ozónu bylo v místnosti dostatek (pozor na návod k používání - jak a kde použít !) 7. Hlavně nepoužívat žádné namáčení do "lázně ze Sava" a pod. s obsahem chlóru, protože tam hrozí alergické reakce (vždy se podívejte do bezpečnostního listu nebo na štítek chemikálie), protože i "Savo bez chlóru" chlór stejně obsahuje. Shrnutí pro normální lidi: kdo má horkovzdušnou troubu, použije bod 1. Kdo ji nemá, použijte bod 5. V obou případech po ošetření jde jeden respirátor použít 5 až 10 x !!! Pro dokreslení poznamenávám, že jsem byl dlouholetým metrologem, takže se v normách a způsobu testování dobře vyznám, a nyní jsem dlouholetým OZO BOZP s velmi dobrým přehledem ve zmíněném OOP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail