Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch

Téma týdne řeší problematiku výstupu důlních plynů na povrch, faktory a vlivy ovlivňující uvolňování důlních plynů a následnou prevenci před vznikem mimořádných událostí. Hlavním cílem příspěvku je přehled aktivních a pasivní ochrany staveb, ale také především lidských životů na těchto územích s nebezpečím možného výstupu.

Literatura

Literatura

[1] Ing. Bc. Jiří Jež, Projekt - Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji. 1.vyd. Stráž pod Rálskem, 6/2004
[2] Jiránek M., Opatření proti radonu ve stávajících budovách, 1. vyd. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000, [cit. 2008-03-25], URL: <http://www.izolace.cz/downloads/knihaizol_jiranek_300.pdf>
[3] V. Flemr, B. Dušek, Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická), 1. vyd. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-7235-147-8. 120 s. [4] Ing. Tomáš Strakoš, Ing. Radúz Klika, Komplexní řešení problematiky výstupu důlních plynů na povrch v OKR, [cit. 2008-02-16], URL: <http://www.diamo.cz/hpvt/2003/sekce_z/PZ09%20P.htm>
[5] Mojžíšková Jana, Sledování výstupu metanu na území Ostravy a použití GIS, [cit. 2008-03-13], URL: http://www.fs.vsb.cz/akce/1999/Asr99/Proceedings/papers/47/47.htm>
[6] [cit. 2008-03-17], URL: <http://homel.vsb.cz/~rep75/neupraveny_text.txt>
[7] Bezpečnostní list metanu, [cit. 2008-03-13],URL: <http://www.ppdistribuce.cz/bezpecnostni-list-zp-distribuce-2008.pdf>
[8] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
[9] Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
[10] Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail