Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch

Téma týdne řeší problematiku výstupu důlních plynů na povrch, faktory a vlivy ovlivňující uvolňování důlních plynů a následnou prevenci před vznikem mimořádných událostí. Hlavním cílem příspěvku je přehled aktivních a pasivní ochrany staveb, ale také především lidských životů na těchto územích s nebezpečím možného výstupu.

Systém koncepce ochrany

Systém koncepce ochrany

Systém je možné rozložit na dvě samostatné části. Jsou to:

Prognóza – jako odhad vývoje v ovlivněném prostředí a období, na základě odborné analýzy, s orientací na hledání nejvhodnějších variant cílového řešení.

  • analytická část - popis základního problému, zahraniční zkušenosti, historické souvislosti, přehled dosud realizovaných a zhodnocených opatření, řešení majetkoprávních vztahů, výsledky monitorování výstupu důlních plynů na povrch
  • průzkumná část - projekt provádění atmogeochemického, geofyzikálního a vrtného průzkumu, přehledy ovlivněné průmyslové a občanské zástavby a inženýrských sítí včetně podzemních staveb - návrh výběru a pořadí staveb (formou plánu) k provádění kontrolního
    měření a návrh preventivních opatření

Prevence – následná činnost související a navazující na výsledky prognózy zaměřená na realizací protimetanových opatření (k ochraně zdraví, života obyvatelstva a majetku a k zabránění vzniku krizového stavu ve stavbě)

  • pasivní, prováděna jako montáž elektronických zabezpečovacích (monitorovacích) systémů na bázi snímačů koncentrací metanu ve vybraných stavebních objektech
  • aktivní, realizována formou těsnění staveb a jako výstavba přirozených a nucených ventilačních systémů

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail