Obava o zdraví v kanceláři s naftovým topením

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Majitel firmy z důvodu poruchy plynového topení (rozvod teplým vzduchem stropními výdechy) nechal do kanceláře (open space) přivézt naftové topení s přímým spalováním. Má velký výkon a ač neběží stále, jen asi 3 x za den, velmi páchne a spaliny, které v kanceláři dýcháme, asi nebudou také zdravé. Je jeho jednání v souladu s právními předpisy?

V § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Dále v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se uvádí, že minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením je používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, která obsahuje návod výrobce k použití zařízení.

V § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. se v článku 1.7.4. uvádí, že ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu. Obsah návodu k použití je uveden v článku 1.7.4.2., kdy v písm. g), k), l) a m) se uvádí, že každý návod k použití musí obsahovat alespoň tyto údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu, tj. popis předpokládaného použití strojního zařízení, pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení, údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením a pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel.

Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a musí používat zařízení v souladu s návodem výrobce, ve kterém je uvedeno, kde a za jakých podmínek je možné zařízení používat. U tohoto typu zařízení určitě bude v návodu uvedeno, pro jaké prostory je určeno a rovněž i požadavky na větrání nebo výměnu vzduchu, které musí být zajištěny.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail