Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím o vysvětlení pojmu "nepřetržitý odpočinek v týdnu". Když je mi poskytováno volno 35 hodin v týdnu nebo v po sobě jdoucích 7 dnech (není to třeba sobota nebo neděle), je to v pořádku? A počítají se hodiny například i do 6 hod. ráno, tj. nástupu do zaměstnání? Příklad: práce pondělí - pátek a v sobotu do 18 hod. Tj. 6 + 24 + 6 do pondělního nástupu do práce. Musí být volno vždy v neděli? A co znamená vyrovnání odpočinku do 70 hodin?

Podle ustanovení § 350a zákoníku práce (ZP) platí, že týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů. Tato definice platí pro celý zákoník práce, používá se jak pro účely pracovní doby, tak pro účely dovolené. Nepřetržitý odpočinek v týdnu neznamená nepřetržitý odpočinek ve dnech pondělí až neděle, ale v týdnu, tedy v sedmi po sobě jdoucích dnech, třeba středa a čtvrtek. V praxi je začátek týdne shodný se začátkem vyrovnávacího období. Zejména u nerovnoměrně rozvržené týdenní pracovní doby, kde se musí sestavovat harmonogram směn na 26 týdnů nebo na 52 týdnů (určí-li tak kolektivní smlouva) se v praxi běžně stává, že vyrovnávací období je nastaveno od 1. ledna a tento den může být v jednom roce pondělí, v druhém úterý atd. Pak vyrovnávací období u dotyčného zaměstnavatele začíná např. od úterý a týden pro jeho zaměstnance je od úterý do pondělí.

Pokud se týká nepřetržitého odpočinku, tak zákoník práce v ustanovení § 92 odst. 2 ZP stanoví „Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.“ To ale není pravidlo, to je zásada, kterou musí zaměstnavatel respektovat, pokud to umožňují jeho provozní podmínky. Nic víc a nic méně. Její dodržení skutečně odvisí jen a jen od provozních možností zaměstnavatele. Délka nepřetržitého odpočinku 35 hodin se skutečně počítá tak, jak uvádíte v dotaze, počítá se tam i např. 6 hodin v pondělí ráno než se nastoupí opět do práce.

Vyrovnání nepřetržitého odpočinku v týdnu podle ustanovení § 92 odst. 3 ZP v praxi znamená, že u zaměstnanců vyjmenovaných v § 90 odst. 2 ZP, tedy

 • v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
 • v zemědělství,
 • při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

  • ve veřejném stravování,
  • v kulturních zařízeních,
  • v telekomunikacích a poštovních službách,
  • ve zdravotnických zařízeních,
  • v zařízeních sociálních služeb,
 • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
 • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech

může zaměstnavatel zaměstnanci jeden týden odpočinek zkrátit jen na 24 hodin a druhý týden mu ho musí dorovnat do 70 hodin – viz „poskytne nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin“. V praxi to znamená, když v nemocnici sestra, která měla sloužit ze soboty na neděli noční směnu, onemocní a nastoupí za ni sestra, která v pondělí nastupuje na ranní, tak od neděle 6 hod. ráno do pondělí 6 hod. ráno má jen 24 hodin nepřetržitého odpočinku. Pak ji musí být následující víkend poskytnuto volno minimálně 46 hodin.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail