Nejasnosti ohledně určení koordinátora BOZP na staveništi

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Investoři se nás často ptají, zdali mají povinnost stanovit koordinátora BOZP. U nás ve společnosti není výklad zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednoznačný a byli bychom neradi, kdybychom naší špatnou radou dostali investora do problémů. Potřebovali bychom poradit s výkladem novely z. č. 88/2016 Sb. § 14 odst. 1: "Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi." Nahlíží se dle zákona na zaměstnance subdodavatele jako na zaměstnance druhého zhotovitele? Například pokud na pokládku chodníku najmu subdodavatele, nahlíží se na jeho zaměstnance jako na zaměstnance dalšího zhotovitele?

Jak je zřejmé z novelizovaného textu zákona 309/2006 Sb., tak subdodavatel je samozřejmě zhotovitelem. Původní znění používalo pojem „zhotovitel stavby“, což bylo možné vykládat podle stavebního zákona  jako „hlavní zhotovitel“, „generální dodavatel“ apod. a byly snahy pomocí tohoto výkladu se vyhnout naplnění smyslu právní úpravy vycházející z Evropských předpisů (zadavatelé uváděli, že mají smlouvu pouze s jedním zhotovitelem…). Zhotoviteli tedy budou právnické osoby (a.s., spol. s r.o., v.o.s.,…) a též podnikající fyzické osoby (osoby registrované živnostenským úřadem mající zaměstnance na pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Zhotoviteli nejsou OSVČ, za které na stavbách zodpovídají zhotovitelé, kteří si jejich činnosti nasmlouvali.

Autor článku: 

Komentáře

Sálá nejasnost

24.05.2016 - 10:26 ZDENĚK HELICH
Moc se mi "líbí", jak po mnoha letech novelizace 309/2006 Sb., vznikne takový text, který musí být postupně vysvětlován a výsledkem jsou stejně nejasnosti.Je-li vysvětleno, že jednotliví OSVČ jsou pod kontrolou toho zhotovitele, který si je najel, tak to je jasné, ale dotaz byl na Koordinátora. Takže když si při určitém typu staveb investor najme jednoho zhotovitele a ten třeba desítky OSVČ, tak prostě koordinátor nemusí být, nebude tedy ten kontrolní mechanizmus, pro který byl tento odborník začleněn do procesu stavby. A naopak, když budou dva zhotovitelé, každý bude mít jednoho zaměstnance, tak Koordinátor být musí. Já z toho osobně cítím hrubou a nelogickou nerovnost. Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail