Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve VÚBP, v. v. i.

Ve středu 2. 9. 2015 se uskutečnila návštěva ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále VÚBP). Paní ministryni uvítali ředitel ústavu Stanislav Malý a vědecký tajemník David Michalík. Fotografie z této návštěvy si můžete prohlédnout v obrázkové galerii u článku.

Cestou do ředitelny, kde probíhala příprava na setkání s vedoucími oddělení a členy Rady instituce, se paní ministryně zastavila v Centru technické pomoci (přednášková místnost - pozn. redakce), kde právě probíhal výukový kurz. Zde se pozdravila s vyučujícím a účastníky kurzu a vyslechla informaci o organizaci kurzů, výuky a zkoušek. Potom následovalo setkání paní ministryně a jejího doprovodu s vedením ústavu a členy Rady instituce. Proběhla debata o historii a současnosti ústavu, jeho činnosti a přínosech pro BOZP, prevenci závažných havárií, prevenci pracovních rizik, osvětu a propagaci. Ředitel ústavu poděkoval vedení rezortu a zvláště paní ministryni za současnou podporu ústavu, která vyniká zvláště ve srovnání s přístupem zřizovatele v minulých letech. Dále se hovořilo o činnostech, které ústav provádí již řadu let pro svého zřizovatele, a také o aktuálně připraveném praktickém projektu v rámci kterého bude proveden audit BOZP přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, posouzení ergonomické úrovně vybraných pracovišť a další činnosti. Paní ministryni zaujala informace o širší historii ústavu, která se odvíjí v podstatě již od roku 1936 a Masarykova ústavu lidské práce a konstatovala, že by v příštím jubilejním roce mohla být tato skutečnost nějakým způsobem připomenuta a popularizována. Paní ministryně vyjádřila přesvědčení, že se ústav po několika těžkých udržovacích letech začal znovu rozvíjet a bude centrální výzkumnou institucí v oblasti prevence pracovních rizik.

V dalším rozhovoru přítomní informovali o činnosti jimi řízených útvarů a výzkumných týmů. Vyslechla také vedoucí ekonomického a personálního oddělení o situaci ve finančním a personálním zajištění a o opět stoupající kredibilitě ústavu v těchto oblastech. Určitým překvapením pro paní ministryni byly informace o více než deseti projektech vědy a výzkumu v oblasti BOZP (např. koordinátor BOZP na staveništi, vysoce riziková technická zařízení, sociálně ekonomické důsledky BOZP, znalostní systémy, ergonomické stresory, celoživotní vzdělávání v BOZP, ochrana zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa a další), které se v této době v ústavu řeší, stejně jako jeho činnost pro ministerstvo životního prostředí v oblasti prevence závažných havárií. Tato činnost nabývá aktuálně vyššího významu v souvislosti s novým zákonem o prevenci závažných havárií (SEVESO III), kde jsou funkce ústavu vyjádřeny nepřímo v legislativním dokumentu, a po ukončení evropského projektu a zahájení provozování informačního systému MAPIS a Centra prevence závažných havárií budou klást na pracovníky značné nároky.

Paní ministryně vyslechla také informace o činnostech ústavu na poli osvěty a propagace, organizování kurzů a zkoušek odborné způsobilosti osob v prevenci pracovních rizik a koordinátora BOZP na staveništi, provozování portálu BOZPinfo, zajišťování soutěží dětských kreseb k problematice BOZP, k programu a udělování titulu Bezpečný podnik a k řadě dalších. Během setkání zazněla také informace o situaci ve finančním a personálním zajištění a o stoupající kredibilitě ústavu v těchto oblastech.

Dále promluvili zástupci Rady instituce Miroslav Kosina a Libuše Bělohlávková o její činnosti pro ústav, především o maximálním úsilí, které Rada po svém ustavení věnovala finanční stabilizaci ústavu. Hovořilo se také o 60. výročí činnosti ústavu pod názvem Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

V závěru setkání informoval o činnosti oddělení AO 235 jeho vedoucí Karel Škréta. Pod označením Autorizovaná osoba 235, které je podloženo akreditací zkušební laboratoře a certifikačního orgánu, působí VÚBP v EU jako notifikovaná osoba č. 1024 s oprávněním vydávat evropské certifikáty pro vybrané skupiny osobních ochranných prostředků. VÚBP také, jako jediná zkušebna v České republice, zkouší a certifikuje lešení.

Po malém občerstvení si paní ministryně prohlédla zkušební laboratoře. V chemické laboratoři ji zaujala ukázka zkoušení filtračních polomasek za pomoci umělých plic nebo zkoušky na pohyblivém chodníku, v textilní laboratoři diskutovala o zkoušení různých vlastností ochranných rukavic atd. 

Paní ministryně prošla i suterénní prostory, kde se nacházejí těžká zařízení ke zkoušení lešeňových konstrukcí, pořídila několik snímků těchto zařízení a vyslechla zasvěcené komentáře příslušných pracovníků. Jak informovali zástupci laboratoří, třebaže je jejich vybavení v porovnání se západoevropskými laboratořemi skromnější, výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek prokazují správnost výsledků a jejich důvěryhodnost v celé EU.

Návštěva byla zakončena společným fotem před budovou ústavu a velmi srdečným rozloučením s přáním na obou stranách, že toto užitečné, skoro tříhodinové, setkání nebude poslední.    

Komentáře

Podivení

11.09.2015 - 17:38 Radoslav Vlasák
Je samozřejmě dobře, že se - konečně - nejvyšší představitel nadřízeného rezortu osobně zajímá o dění ve VÚBP. Jenom se tak trošku podivuji nad tím, že na oficiálních stránkách MPSV o tom není ani zmínka, o nějakých fotografiích ani nemluvě. Že by to - hypoteticky - naznačovalo něčí vztah k oblasti BOZP?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail