Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : listopad - prosinec 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 809 30.11.2011

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020).
        anotace: Toto nařízení zřizuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a určuje rámec, kterým se řídí podpora výzkumných a inovačních činností ze strany Unie a který podporuje lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje.
        klíčová slova: programy rámcové - výzkum - vývoj - inovace - rozvoj vědecko technický - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 810 30.11.2011

2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020).
        anotace: Návrh tohoto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro účast na nepřímých akcích uskutečňovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX [program Horizont 2020], včetně účasti na nepřímých akcích financovaných financujícími orgány v souladu s čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, kterými se řídí šíření výsledků.
        klíčová slova: programy rámcové - výsledky - výzkum - vývoj - inovace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 811 30.11.2011

3

Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020).
        anotace: Tento návrh se týká rozhodnutí, kterým se zřizuje zvláštní program k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/201215 a stanoví specifické cíle pro podporu Unie určenou na výzkumné a inovační činnosti stanovené v článku 1 uvedeného nařízení a rovněž prováděcí pravidla.
        klíčová slova: výzkum - inovace - programy - pravidla - návrhy - nařízení

EUR-Lex - č. KOM(2011) 834 30.11.2011

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020).
        anotace: Toto je návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020). Tento program se navrhuje jako prostředek k řešení hlavních selhání trhu, která omezují růst podniků, a zejména malých a středních podniků, v Unii.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - konkurenceschopnost - programy - EU - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 856 9.12.2011

5

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel.
        anotace: Cílem návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí a ochranu vnitřního trhu motorových vozidel z hlediska jejich akustického tlaku. Návrh usiluje o snížení hluku v okolním prostředí zavedením nové zkušební metody pro měření emisí hluku, snížením přípustné hladiny akustického tlaku a zahrnutím dalších ustanovení týkajících se emisí hluku do postupu schvalování typu. Jeho cílem je rovněž zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost práce zavedením požadavků na minimální úroveň hluku u elektrických a hybridních vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - trh vnitřní - tlak akustický - metody zkušební - měření - emise hlukové - provoz silniční - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 896 20.12.2011

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek stanoví pravidla týkající se postupů zadávání zakázek veřejnými zadavateli, pokud jde o veřejné zakázky i veřejné soutěže na určitý výkon.
        klíčová slova: zakázky veřejné - pravidla - soutěže veřejné - návrhy - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 897 20.12.2011

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí.
        anotace: Komise oznámila záměr přijmout legislativní iniciativu týkající se koncesí ve svém sdělení s názvem Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry. Cílem této iniciativy je snížit právní nejistotu související se zadáváním koncesí ve prospěch orgánů veřejné správy i hospodářských subjektů. Tato předloha je předkládána současně s revizí směrnic o zadávání veřejných
zakázek.
        klíčová slova: koncese - trh jednotný - růst hospodářský - revize - směrnice - návrhy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail