Může zaměstnavatel nařídit testování očkovaným zaměstnancům?

Dotaz byl publikován na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Může zaměstnavatel nařídit testování očkovaným zaměstnancům?

Ano, je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízením rizik na pracovišti, že bude nárokovat požadavek k ochraně zdraví zaměstnanců při práci v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik, a to i v případě, kdy dané není nařízené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popřípadě je dané nad rámec povinnosti stanovené mimořádným opatřením.

V tomto případě tedy zaměstnavatel může například ve formě řízení rizik uložit vnitřním předpisem, aby zaměstnanec, i který je očkován proti onemocnění covid-19, popřípadě touto informaci o jeho očkování nedisponuje, testování strpěl.

Doplňuje se, že při tomto postupu bude dané otestování zaměstnance hrazeno výhradně zaměstnavatelem, jelikož daný požadavek stanovil v rámci vlastního řízení rizik na pracovišti.

Uvedené vychází z ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail