Může sociální pracovník odmítnout práci z důvodu možné nákazy?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Sociální pracovník mimo jiné pracuje i v terénu, kde je možnost nákazy infekčními chorobami nebo napadení parazity (blechy, štěnice). Kdy může odmítnout  práci s ohledem na ohrožení svého zdraví? Může tento pracovník odmítnout výkon práce - navštívit klienta - s odkazem na §106 odst. 2 zákoníku práce, když je kontakt s různými osobami součástí jeho pracovní náplně?

Ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je podle teorie BOZP stav způsobený vlastností, schopností či charakterem materiálu nebo stroje, technického zařízení, pracovního prostředí, pracovní metody, pracoviště, zaměstnance apod., který vyvolává potencionální nebezpečí způsobení škody na životě a zdraví zaměstnanců (pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných poškození na zdraví). K omezení ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců směřuje celý systém prevence rizik, který zajišťuje zaměstnavatel. Nicméně pro případ, že zaměstnanec má za to, že je při práci bezprostředně a závažně ohrožen jeho život nebo zdraví či život nebo zdraví jiných osob, přiznává zákoník práce zaměstnanci právo odmítnout výkon takové práce.

Ustanovení § 106 odst. 2 zákoníku práce je důležitým jednostranným oprávněním zaměstnance, které v zásadě představuje jednostranné vybočení zaměstnance z plnění jeho pracovního závazku, který na sebe převzal v pracovní smlouvě. Jeho smyslem je svěřit zaměstnanci takový právní nástroj, jímž by na základě vlastního posouzení konkrétní situace mohl rozhodnout, zda výkon určité práce, kterou na něm zaměstnavatel požaduje, je způsobilý bezprostředně a závažným způsobem ohrozit jeho zdraví a život. Za takovou situaci by bylo možné považovat například kdyby zaměstnavatel nařídil zaměstnanci pracovní cestu služebním vozidlem, které je v zjevně špatném technickém stavu, kdy jízda takovým vozidlem by mohla ohrozit nejen zaměstnance samotného, ale i další osoby.

Vámi popsaný případ není podle mého názoru vhodným příkladem pro použití práva zaměstnance podle § 106 odst. 2 zákoníku práce.  Sociální pracovník by např. mohl odmítnout výkon práce, když by byl vyslán za osobou, která ho v minulosti napadla nebo která mu vyhrožovala, ale jen pro to, že u klienta hrozí možnost nákazy, podle mne použít práva § 106 odst. 2 zákoníku práce nelze. Proti nákaze musí být takový pracovník přece zaměstnavatelem očkován.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail