Minulý rok došlo k 82 042 pracovním úrazům, z toho bylo 137 smrtelných…

Jeden smrtelný pracovní úraz stojí stát přibližně 8 milionů korun. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Od 1. ledna 2007 vejde v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).
 
Kolik bylo pracovních úrazů?

Zákon o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkrácený název zákona) úzce souvisí s novým zákoníkem práce, který poslanci v opakovaném hlasování schválili 23. května 2006, když přehlasovali veto prezidenta. Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v roce 2005 k 82 042 pracovním úrazům. Z toho 137 jich bylo smrtelných. Jeden smrtelný pracovní úraz stojí stát přibližně 8 milionů korun. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Institut koordinátora BOZP na staveništích

Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti v oblasti stavebnictví a k záchraně ohrožených lidských životů. V těch zemích EU, kde funkce koordinátora existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %. Koordinátorem BOZP bude kvalifikovaná osoba, kterou určí zadavatel stavby (stavebník – investor). Jeho úkolem bude zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. Povinnost určit koordinátora bude mít zadavatel v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Povinnost určit koordinátora se nevztahuje na stavby, na které není nutné vystavit stavební povolení či ohlášení, a na stavby, které stavebník provádí svépomocí. Náplní práce koordinátora bude mimo jiné upozorňovat zadavatele stavby na případné nedostatky, doporučovat způsoby jejich odstranění a de facto jej chránit před problémy, které mu hrozí v případě, že vlivem nedodržení bezpečnosti práce dojde na jeho stavbě k pracovnímu úrazu.

Další novinky

Nový zákon o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví také požadavky na BOZP nejen v oblasti pracovněprávních vztahů, jako je tomu dosud, ale také při činnostech nebo poskytování služeb mimo oblast těchto právních vztahů. Do okruhu osob, na které se vztahují ustanovení o BOZP, nově zahrnuje i ty osoby, které nemají se zaměstnavatelem uzavřen pracovněprávní vztah, ale určitým způsobem se na činnosti podílejí (např. osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzické nebo právnické osoby, které jsou zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí).

Nová právní norma také určuje požadavky na odbornou způsobilost osob při plnění úkolů v oblasti hodnocení a prevence rizik a na zvláštní odbornou způsobilost, pokud jde o technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.

Nový zákon o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je harmonizační normou, která zahrnuje nejen ustanovení příslušných směrnic Evropských společenství, která už český právní řád obsahuje, ale také nové požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.
 
ZDROJ:
Nový zákon zajistí bezpečnost na pracovištích - Minulý rok došlo k 82 042 pracovním úrazům, z toho bylo 137 smrtelných… In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 18-07-2006]. Dostupný z WWW: <http://noviny.mpsv.cz/clanek.php?id=1195>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail