Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Projekt se zabývá zjišťováním a ověřováním vývoje struktury mediálních a osvětových nástrojů v návaznosti na probíhající změny sociálního prostředí, společenských podmínek, demografických struktur; zkoumáním vlivu těchto nástrojů na tvorbu názorů a postojů cílových skupin, zejména v oblasti vnímání rizik; hledáním optimálního modelu integrované (marketingové) komunikace; způsobem vytváření aktivních postojů skupin a jednotlivců k eliminaci rizik; postupy při vytváření potřebného společenského prostředí k pojetí BOZP jako důležité ekonomické kategorie; způsobem formování myšlení veřejnosti v přístupu k BOZP jako k hodnotě zvyšující kvalitu života jednotlivce i celé společnosti. Hlavním cílem projektu „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“ je výzkum, návrh a ověření nástrojů k formování a upevňování trvale pozitivních postojů cílových skupin v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k cílevědomému vytváření celkové pohody při práci (ve smyslu multidisciplinární sociální kategorie).

Kód
Manažer projektu
Dagmar Mroziewicz
Spoluřešitelé
Miloš Paleček
Lenka Svobodová
Hana Hlavičková
Typ projektu
výzkumný záměr VÚBP
Zařazení projektu dle tématu
lidské zdroje
,
osvěta
,
vzdělávání
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2004 - 01.12.2010
Klíčová slova (cz)
komunikace, cílové skupiny, názorové postoje, problematika BOZP, informační kampaně, poradenství
Klíčová slova (en)
communication, target groups, occupational safety and health, information campaigns, consultancy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail