Manipulace s ostrými předměty ve zdravotnictví a vyšetření na HIV

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím o odborné vyjádření k problematice ohrožení zdraví zaměstnanců zdravotnického zařízení při pracovních úrazech, k nimž dochází v důsledku poranění použitými ostrými předměty kontaminovanými biologickým materiálem známého původu. Za takové situace je v naší nemocnici ihned, se souhlasem pacienta, u kterého byl ostrý předmět použit, provedeno jeho vyšetření na HbsAg, anti HCV, anti HIV. Jak ale postupovat v případě nesouhlasu pacienta s jeho vyšetřením na HIV, jestliže v důsledku poranění ošetřujícího personálu vzniká riziko přenosu tohoto nemocnění, u kterého je z hlediska možnosti účinné profylaxe důležitý faktor času? Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v ustanoveních, která upravují podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu (§ 71 a § 75), vyšetření pacienta na virus HIV bez jeho souhlasu, ani při ohrožení zdraví zdravotníků, nepřipouští. V této souvislosti bychom uvítali právní názor a doporučení, jak tyto situace, s nimiž jsme se v našem zdravotnickém zařízení již setkali, řešit, jestliže platný Zákoník práce v ustanovení § 101 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce“ a dle § 102 přijímat opatření k předcházení těmto rizikům.

Tady Vás asi nepotěším. Je evidentní, že zákonodárce dává lidská práva (tedy nakonec i právo odmítnout vyšetření na HbsAg, anti HCV a anti HIV) na první místo. V případě, když by se ale prokázalo, že dotyčný věděl, že je sám nakažen, pak by se jednalo o trestný čin. Podle § 155 trestního zákona platí, že kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Zaměstnavatel v tomto směru nemůže v zájmu prevence rizik udělat nic víc, než dělá obecně, aby zabránil poranění zaměstnance ostrými předměty. Upozorňuji, že v rámci Společenství byla přijata Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v resortu nemocnic a zdravotnictví. Bylo by vhodné, aby Váš zaměstnavatel ji měl v rámci prevence rizik rozpracovanou. Český překlad dohody Vám zajisté poskytnou na Odborovém svazu  zdravotnictví a sociální péče.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail