Lékařská prohlídka při práci ve výškách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Zaměstnanec byl poslán na lékařskou prohlídku s požadavkem na vyšetření způsobilosti k práci ve výškách. Lékař tuto práci zamítl. Zaměstnanec má provádět opravy strojní technologie umístěné na pevných podlažích - plošinách zajištěných po obvodu pevným ocelovým zábradlím s madlem a další příčkou s 100 mm lištou u podlahy. Přístup na pracovní plošinu je zajištěn pevným ocelovým schodištěm se zábradlím. Podlaha plošiny je buď ocelová nebo s ocelovým roštem s dostatečnou únosností. Výška plošiny je cca 3 m nad pevným terénem. Na plošině bude zaměstnanec pracovat z její úrovně nebo max. do výšky 1,5 m s dostatečným odstupem od zábradlí. V naší organizaci převládá názor, že práce na plošině je již práce ve výšce nad 1,5 m a rovněž výstup po schodišti je práce nad 1,5 m výšky. Další nejasností je pro nás obsluha mobilních strojů, u nichž může být údržba a opravy prováděna ve výšce 3 m. Stroje jsou pořízené v roce 2005 a striktně postupujeme podle návodu k obsluze, kde omezení na práce ve výškách není uvedeno. Stroje prošly státní zkušebnou.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, požaduje v § 3 odst. 1 po zaměstnavateli, aby přijmul opatření k zabránění pádu za daných podmínek. Podle § 3 odst. 2 zajišťuje zaměstnavatel ochranu přednostně pomocí kolektivní ochrany, což je například technická konstrukce podle přílohy uvedeného nařízení část I, viz též nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, příloha odst. 3.3.5, resp. 5.6. Podle Vašeho popisu je ochrana před pádem provedena správně a pracovníci jsou při přemisťování i při práci chráněni proti pádu zábradlím a pracují z pevných podlah. Otázka, zda se za takových okolností jedná o práci ve výšce, může vést ke sporům. Podle mého názoru se o práci ve výšce nejedná, nicméně práce v takových podmínkách s sebou nese další zbytková rizika a s nimi musí být zaměstnanec seznámen a přizpůsobit tomu své jednání.

Pokud se jedná o zdravotní způsobilost, platí zde vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. 

V příloze č. 2, část II. Rizika ohrožení zdraví, se bod 9 týká „Prací ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu“. O práce tohoto charakteru se zjevně nejedná, a na tomto základě zřejmě lékař odmítl vykonat prohlídku. Zaměstnavatel ovšem musí zajistit prostřednictvím lékařské prohlídky, aby i pro uvedené pracovní podmínky byl zaměstnanec zdravotně způsobilý, viz např. zákoník práce. Poskytovatel pracovnělékařských služeb musí být s těmito podmínkami seznámen a prohlídku tomu přizpůsobit, nikoliv ji kompletně odmítnout. Byť se technicky nejedná o práce ve výškách, může třeba jen pohled skrz roštovou podlahu do větší hloubky způsobit některým lidem závrať nebo jiné potíže a je právě věcí lékaře, aby podobné skutečnosti zahrnul do svého vyšetření.   

Bezpečnost při údržbě a opravách strojů by měla být řešena jejich výrobcem a popsána v návodu k obsluze nebo jiných dokumentech. Vycházet lze přitom z čtyřdílné ČSN EN  ISO 14122 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail