Kvalifikace zaměstnanců dle § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz z oblasti kvalifikace zaměstnanců dle §4 vyhl. č. 50/1978 Sb. Můj dotaz zní: Stačí proškolit zaměstnance obecně z teorie elektrotechnických předpisů v souvislosti s úrazem elektrickým proudem a první pomoci? Nebo je § 4 myšleno konkrétní zaškolení na pracovišti s možnou ukázkou používání elektrického zařízení (zapínání, vypínání, rizikové stavy s možností použití bezpeč. stop tlačítka, kontrola před spuštěním, seznámení s konstrukcí stroje atd.). Lze definovat okruh el. zařízení, které pro svůj charakter potřebují kvalifikaci dle §4?

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §4: Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Termín školení a přezkušování stanovuje organizace. Pracovníci mohou pracovat na elektrickém zařízení bez napětí podle pokynů nebo v blízkosti napětí pod dohledem. Poučení o obsluze provede pověřený pracovník dle charakteru činnosti. Poučení o práci provede pracovník s kvalifikací dle § 5-9 vyhl. č. 50/1978 Sb. Činnost je i obsluha zařízení – tedy je nutné i školení v tomto ohledu.

Autor článku: 

Komentáře

Ještě bych snad doplnil

23.03.2011 - 07:56 Norbert Chalupa
Ještě bych snad doplnil odpověď na poslední dotaz, který nebyl zodpovězen. Otázka zní: Lze definovat okruh el. zařízení, které pro svůj charakter potřebují kvalifikaci dle §4? Jednoznačně nelze. Dle dříve platné ČSN 34 3100 se okruh zaměstnanců stanovoval v souladu s touto normou, dnes, kdy výše uvedená norma byla nahrazena ČSN EN 501 10 -1 ED.2 Obsluha a práce na el. zařízeních, je tato povinnost na zaměstnavateli, přičemž vychází z požadavků této normy, vyhodnocení rizik, situace a místních podmínek (Místní provozní bezpečnostní předpis). Pokud se jedná o stroje, strojní zařízení, nebo technologie, mnohdy tento požadavek zadává výrobce, popř. dodavatel technologického zařízení. Pokud se jedná o elektrické rozvody, může být tento požadavek stanoven v projektové dokumentaci. V praxi to bývá často problém.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail