Koordinátor BOZP na staveništi - přípravný kurz ke zkoušce z odborné způsobilosti

Semináře, kurzy

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

16.01.2023 - 18.01.2023
Místo konání
VÚBP, v. v. i., Praha 1, Jeruzalémská 9
Pořadatel
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP)
https://www.vubp.cz

Cílová skupina:

Osoby, které se připravují ke složení:

 • zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP, v. v. i.),
 • periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP. v. v. i.).

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat zkoušku

Dle § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. kopie dokladu o dosaženém vzdělání, alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
 2. potvrzení o délce odborné praxe, odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat periodickou zkoušku

 1. kopie dokladu o dosaženém vzdělání, alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření, (dle § 10 odst. 2 písm. a)  zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 2. potvrzení o délce odborné praxe, odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření (dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů); Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb. Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.
 3. kopie osvědčení (nebo úředně ověřená kopie) o již v minulosti úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Účastníci obdrží:

 • pokyny ke kurzu
 • studijní materiály (sylaby) k jednotlivým přednáškám
 • doporučenou literaturu
 • přehled platných právních a ostatních předpisů BOZP k zajišťování úkolů k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Rozsah:

 • třídenní intenzivní přípravný kurz
 • přednášky se konají v době od 9:00 do 15:45 hod.
 • opakování se uskuteční poslední den kurzu v době od 12:45 do 15:45 hod.

Cena: 6200 Kč + 21 % DPH (7502 včetně DPH)

Forma úhrady: Na základě zaslané přihlášky a následně doručení požadovaných dokladů ke splnění vstupních předpokladů na kurz, Vám bude mailem potvrzeno zařazení do kurzu a zaslána faktura k úhradě kurzu.

Místo konání: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Kontaktní osoba: Klára Malme, e-mail: malme@vubp.cz

Další informace a přihláška na https://www.vubp.cz/kurzy-a-zkousky/koordinator-bozp-na-stavenisti/pripravny-kurz/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail