Kdy zaniká činnost koordinátora BOZP na staveništi?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Kdy zaniká činnost koordinátora BOZP na staveništi? Je oficiálním termínem ukončení činnosti koordinátora na stavbě datum uvedené na protokolu o předání stavby investorovi, nebo datum kolaudačního souhlasu? Je třeba, aby koordinátor BOZP byl zajištěn i během zkušebního provozu stavby? Případně, kde bych tyto informace mohla najít.

Předpokládám, že Váš dotaz je směřován k činnosti koordinátora ve fázi realizace. Stávající znění zákona č. 309/2006 Sb. v tomto směru nebylo zcela přesně definované a upřesnění přinese právě projednávaná novela tohoto zákona. V ní již bude jednoznačně uvedeno, že koordinátor ve fázi přípravy se bude určovat při zahájení prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení a jeho činnost skončí dokončením této dokumentace a předáním projektové dokumentace zadavateli. Z hlediska koordinátora ve fázi realizace tak jeho činnost bude od předání staveniště prvnímu zhotoviteli do převzetí dokončené stavby zadavatelem (viz. sněmovní tisk 462). Tato novela vyplynula z výkladového stanoviska kontrolních orgánů, které vycházelo z podstaty fungování koordinátora a plnění jeho povinností. Základní povinností koordinátora ve fázi realizace je koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z uvedeného je zjevné, že v době zkušebního provozu by již koordinátor ve fázi realizace neměl koho koordinovat, neboť zkušební provoz je možné povolit, pokud stavba je v dokončeném stavu neohrožujícím zaměstnance, a pokud se zde ještě provádí nějaké stavební práce, tak svým charakterem se bude jednat o jednotlivé neprovázané činnosti spočívající v odstraňování vad a nedodělků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail