Osvěta a propagace BOZP na výstavách v roce 2015

Promotion of OSH at exhibitions in 2015

Hana Hlavičková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Jednou z významných a velmi oblíbených forem osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou výstavy. Právě ony jsou vítanou příležitostí, jak zviditelnit BOZP jako takové a upozornit všechny zájemce na systém SÚIP a další subjekty, které usilují jak o zodpovědný přístup zaměstnavatelů k prevenci rizik na pracovištích, tak o odpovídající rozsah osvěty a propagace BOZP mezi odbornou i laickou veřejností. 

Klíčová slova: BOZP, osvěta, výstavy

Abstract

Exhibitions are one of the most important and most popular forms of education and promotion of safety and health (OSH). They are a welcome opportunity to raise the profile of OSH and to bring all interested parties attention to the Labor inspection system and to other entities that pursue both employers responsible approach to risk prevention in the workplace and the corresponding range of education and promotion of OSH among professionals and the public.

Keywords: occupational safety and health, OSH, promotion, exhibitions

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., každoročně připravuje setkání s odbornou i laickou veřejností ve výstavním stánku, ve kterém jsou zástupci odborných státních i nestátních institucí připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nabídky odborných publikací, výukových programů, vzdělávacích aktivit a videoprogramů.

Za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů setkání probíhají pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP 2014–2015 s názvem „Zdravé pracoviště zvládne i stres“.

Výstavy svým neformálním charakterem příznivě ovlivňují navázání kontaktu a vytváření zpětné vazby mezi poskytovateli a žadateli informací. Zájem veřejnosti o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se postupně zvyšuje a dá se očekávat, že tento jev potrvá i v dalších letech. Noví návštěvníci si z výstav odnášejí první informace o BOZP a získávají základní kontakty na pracoviště systému SÚIP. Stálí nebo občasní návštěvníci přicházejí většinou konzultovat konkrétní dotazy a zajímají se o aktuální dění v oboru. Součástí výstav jsou doprovodné akce, soutěže a konference zaměřené především na propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V letošním roce bude osvěta a propagace BOZP prezentována na těchto akcích:

INTERPROTEC (výstavní stánek)

19. – 21. 5. 2015, Brno – Výstaviště, Pavilón F, stánek č. 002

Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC je určen všem, kteří se zabývají ochranou zdraví a života při práci. 12. ročník se bude konat společně s 13. mezinárodním veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET a 17. mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET.

Pro výrobce a dodavatele prostředků a služeb pro ochranu zdraví při práci, bezpečnost a hygienu je to jediná příležitost v ČR, kde mohou nabídnout své produkty především specialistům z výrobních firem a odborných institucí.

Ochrana zdraví při práci a správně vytvořené pracovní podmínky jsou důležitou součástí ochrany zdraví a života lidí. Nejenom těmito tématy se bude veletrh INTERPROTEC zabývat. Záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Partnery veletrhu jsou Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

ŘÍZENÍ STRESU A PRAXE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH (doprovodný seminář)

19. 5. 2015, Brno – Výstaviště, Kongresové centrum, sál A

Doprovodný seminář k veletrhu INTERPROTEC pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. a dalšími partnery, v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2014 - 2015 s názvem „Zdravé pracoviště zvládne i stres“.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o pracovním stresu a jeho negativních důsledcích, o možnostech jeho eliminace a prevence. Přednášky budou zahrnovat systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik, možnosti hodnocení, prevence, kontext dopravy, činnosti řidiče, vliv hluku na pracovišti, včetně zkušeností v této oblasti z praxe. Kromě toho se účastníci budou moci seznámit s obsahem kampaně EU-OSHA pro roky 2014‑2015.

FOR ARCH (výstavní stánek)

15. – 19. 9. 2015, Pražský veletržní areál, Praha – Letňany

Největší událostí ve stavebnictví v ČR je Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který proběhne souběžně s veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. Veletrh FOR ARCH za 25 let svého konání kopíruje situaci na stavebním trhu a každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím. Záštitu nad veletrhem převzal prezident České republiky Miloš Zeman, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka i předseda senátu parlamentu České republiky Milan Štěch. I to dokazuje, že stavební veletrh s nejdelší tradicí reprezentuje špičku ve svém oboru.

JAK NA ŘÍZENÍ STRESU (MANUÁL EVROPSKÉ KAMPANĚ) (doprovodný seminář)

16. 9. 2015, Pražský veletržní areál, Praha – Letňany, Vstupní hala, sál č. 4

Doprovodný seminář k veletrhu FOR ARCH, pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2014 – 2015.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům hlavní zásady a cíle kampaně, např. definice stresu a psychosociálních rizik, užitečná fakta a čísla, která mohou pomoci s činnostmi pro zvýšení povědomí.

SOUTĚŽ UČŇŮ STAVEBNÍCH OBORŮ (soutěž)

15. – 19. 9. 2015, Pražský veletržní areál, Praha – Letňany, Hala č. 6

V rámci 26. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se uskuteční v Pražském veletržním areálu v Letňanech, finále 19. mezinárodního ročníku Soutěže učňů stavebních oborů (SUSO).

SUSO je výjimečným soutěžním projektem určeným učňovské mládeži studující obory z odvětví stavebnictví. Soutěže se již zúčastnilo bezmála 3800 žáků českých, slovenských, německých, maďarských a polských škol (středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a integrovaných škol).

SUSO podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, záštitu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářská komora ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Hlavní pořadatel SUSO - akciová společnost ABF. Partnerem je také Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Státní úřad inspekce práce. Jedním z porotců je zástupce SÚIP nebo oblastního inspektorátu práce. Tento pracovník se účastní teoretického přezkoušení soutěžících a poté v průběhu praktické části hodnotí, jak soutěžící dodržují praktické zásady bezpečnosti práce a technických zařízení a ochrany zdraví pracovníků při práci. Účast odborníka na BOZP v porotě představuje jeden z využitelných nástrojů osvěty a posiluje povědomí, že oblast BOZP je neopominutelnou součástí stavební technologie a bezpečnostních opatření, které musejí pracovníci dodržovat.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Osvěta a propagace BOZP na výstavách v roce 2015. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2015/propagace-bozp-vystavy-2015.html>.  ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail