Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015

VISIT OF chairwoman of the Technology Agency of the Czech Republic in occupational Safety research institute in august 2015

Stanislav Malý1, David Michalík1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., malys@vubp-praha.cz, michalik@vubp-praha.cz

Abstrakt

V srpnu 2015 navštívila Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková spolu s místopředsedou RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D. Všichni zúčastnění diskutovali o široké škále problematiky vědy a výzkumu a její financování v neakademických veřejných výzkumných institucích.

Klíčová slova: Technologická agentura ČR, VÚBP, návštěva

Abstract

In August 2015 Chairwoman of the Technology Agency of the Czech Republic Ing. Rut Bízková with Vice-chairman RNDr. Martin Bunček, Ph.D. visited the Occupational Safety Research Institute. All participants discussed a wide range of issues of research and development and its funding in non-academic public research institutions.

Keywords: the Technology Agency of the Czech Republic, Occupational Safety Research Institute, visits

V pondělí 24. 8. 2015 navštívila VÚBP, v.v..i. Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, společně s místopředsedou RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D. Návštěvu přijali ředitel VÚBP, v.v.i. RNDr. Stanislav malý, Ph.D. a vědecký tajemník ústavu PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ředitel ústavu seznámil hosty s historií a současností ústavu a jeho aktivitami. V pracovní atmosféře byla dále probrána široká škála problematiky vědy a výzkumu a její financování v neakademických veřejných výzkumných institucích. Obě strany si vyměnily názory na systém získávání jednotlivých projektů, především v programu BETA, a problémy programů TAČR. Paní předsedkyně Bízková informovala funkcionáře ústavu o připravovaných změnách, zlepšeních a úpravách vzájemného styku TAČR a ústavů. Podrobně byla probrána problematika financování a možnosti zlepšení přístupu k vědeckým grantům a institucionálnímu a účelovému financování neakademických veřejných výzkumných institucí. Projednala se také otázka zřizovatelů a vztahů mezi ústavy, TAČR a příslušnými zřizovatelskými ministerstvy a možnosti jejich zlepšení. Hosté z TAČR navštívili některá zkušební pracoviště AO 235, kde se přesvědčili, že činnost ústavu nespočívá jen v teoretických a výzkumných aktivitách, ale i v praktických činnostech při kontrole a zkoušení ochranných osobních pomůcek. Obě strany se na závěr shodly, že tato setkání jsou velice užitečná, protože pracovníci TAČR se přesvědčí na místě o fungování a personálním kredibilitě institucí, které se ucházejí a získávají projekty vědy a výzkumu na agentuře.

Fotodokumentace

Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015
Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015
Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015
Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015
Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015
Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015

 

Vzorová citace

 

MALÝ, Stanislav; MICHALÍK, David. Návštěva předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízkové ve VÚBP, v.v.i. v srpnu 2015. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/predsedkyne-tacr-ve-vubp.html>.  ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail