Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015

VISIT OF MINISTER of ministry OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Michaela Marks in occupational Safety research institute on 2nd september 2015

Stanislav Malý1, David Michalík1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., malys@vubp-praha.cz, michalik@vubp-praha.cz

Abstrakt

Na začátku září navštívila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.. Setkala se se zástupci vedení i vedoucími jednotlivých oddělení a členy Rady instituce. Diskutovalo se o současných aktivitách ústavu, jak v oblasti výzkumu a vývoje, ale i o dalších činnostech ústavu, jako je vzdělávání, certifikace apod.

Klíčová slova: MPSV, VÚBP, návštěva

Abstract

In September 2nd minister of Ministry of Labour and Social Affairs Mgr. Michael Marks visited Occupational Safety Research Institute. She met with representatives of management, the heads of departments and members of the Institution council. They discussed about the current activities of the institute, both in research and development, but also other activities of the institute, such as education, certification, etc.

Keywords: Ministry of Labour and Social Affairs, Occupational Safety Research Institute, visits

Ve středu 2. 9. 2015 se uskutečnila návštěva ministryně práce a sociálních věcí ve VÚBP, v.v.i. Paní ministryni uvítali ředitel ústavu Stanislav Malý a vědecký tajemník David Michalík. Cestou do ředitelny, kde byla připravena debata s vedoucími oddělení a členy Rady instituce, se paní ministryně zastavila v Centru technické pomoci, kde právě probíhal výukový kurz. Zde se pozdravila s vyučujícím a účastníky kurzu a vyslechla informaci o organizaci kurzů, výuky a zkoušek. Potom následovalo setkání paní ministryně a jejího doprovodu s vedením ústavu a členy Rady instituce. Proběhla debata o historii a současnosti ústavu, jeho činnostech a přínosech pro BOZP, prevenci závažných havárií, prevenci pracovních rizik, osvětě a propagaci. Ředitel ústavu poděkoval vedení rezortu a zvláště paní ministryni za současnou podporu ústavu, což vynikne zvláště se srovnání s přístupem zřizovatele v minulých letech. Dále se hovořilo o činnostech, které ústav provádí již řadu let pro svého zřizovatele a také o aktuálně připraveném praktickém projektu, v rámci kterého bude proveden audit BOZP přímo na MPSV, posouzení ergonomické úrovně vybraných pracovišť a další činnosti. Paní ministryni zaujala informace o širší historii ústavu, která se odvíjí v podstatě již od roku 1936 a Masarykova ústavu lidské práce, a konstatovala, že by v příštím jubilejním roce mohla být tato skutečnost nějakým způsobem připomenuta a popularizována. Paní ministryně vyjádřila přesvědčení, že se ústav po několika těžkých udržovacích letech začal znovu rozvíjet a bude centrální výzkumnou institucí v oblasti prevence pracovních rizik.

V dalším rozhovoru informovali přítomní o činnosti jimi řízených útvarů a výzkumných týmů. Paní ministryně vyslechla také vedoucí ekonomického a personálního oddělení o situaci ve finančním a personálním zajištění a o opět stoupající kredibilitě ústavu v těchto oblastech. Určitým překvapením pro paní ministryni byly informace o více než deseti projektech vědy a výzkumu v oblasti BOZP (např. koordinátor na pracovišti, vysoce riziková technická zařízení, sociálně ekonomické důsledky BOZP, znalostní systémy, ergonomické stresory, celoživotní vzdělávání v BOZP, ochrana zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa a další), které se v této době v ústavu řeší, stejně jako jeho činnost pro ministerstvo životního prostředí v oblasti prevence závažných havárií, která nabývá aktuálně vyššího významu v souvislosti s novým zákonem o prevenci závažných havárií (SEVESO III), kde jsou funkce ústavu vyjádřeny nepřímo v legislativním dokumentu a po ukončení evropského projektu a zahájení provozování informačního systému MAPIS a Centra prevence závažných havárií budou klást na pracovníky značné nároky.

Paní ministryně vyslechla také informace o činnostech ústavu na poli osvěty a propagace, organizování kurzů a zkoušek odborné způsobilosti osob v prevenci pracovních rizik a koordinátora na staveništi, provozování portálu BOZPinfo, zajišťování soutěží dětských kreseb k problematice BOZP, k programu a udělování titulu Bezpečný podnik a k řadě dalších.

Dále promluvili zástupci Rady instituce Miroslav Kosina a Libuše Bělohlávková o její činnosti pro ústav, především o maximálním úsilí, které Rada po svém ustavení věnovala finanční stabilizaci ústavu. Hovořilo se také o 60. výročí činnosti ústavu pod jménem VÚBP.

V závěru setkání informoval o činnosti oddělení AO 235 jeho vedoucí, Ing. Karel Škréta. Pod označením Autorizovaná osoba 235, které je podloženo akreditací zkušební laboratoře a certifikačního orgánu, působí VÚBP v EU jako notifikovaná osoba č. 1024 s oprávněním vydávat evropské certifikáty pro vybrané skupiny osobních ochranných prostředků. VÚBP, v.v.i., také, jako jediná zkušebna v České republice, zkouší a certifikuje lešení.

Po malém občerstvení si paní ministryně prohlédla zkušební laboratoře. V chemické laboratoři ji zaujala ukázka zkoušení filtračních polomasek za pomoci umělých plic nebo zkoušky na pohyblivém chodníku, v textilní laboratoři diskutovala o zkoušení různých vlastností ochranných rukavic, atd.

Paní ministryně prošla i suterénní prostory, kde se nacházejí těžká zařízení ke zkoušení lešeňových konstrukcí, udělala si řadu snímků těchto zařízení a vyslechla zasvěcené komentáře příslušných pracovníků. Jak informovali zástupci laboratoří, třebaže je jejich vybavení v porovnání se západoevropskými laboratořemi skromnější, výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek prokazují správnost výsledků a jejich důvěryhodnost v celé EU.

Návštěva byla zakončena společným fotem před budovou ústavu a velmi srdečným rozloučením s přáním obou stran, že toto užitečné, skoro tříhodinové setkání nebude posledním.

Fotodokumentace

Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve VÚBP, v.v.i. dne 2. 9. 2015

Vzorová citace

MALÝ, Stanislav; MICHALÍK, David. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/navsteva-ministryne-ve-vubp.html>.  ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail