INTERPROTEC 2008 bude skutečně mezinárodní

INTERPROTEC 2008 will be really International

Veletrhy Brno, a.s.

Abstrakt

Letošní ročník 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 13. až 16. května, si svůj přívlastek mezinárodní zaslouží letos ještě více než v minulých ročnících. Zúčastní se ho totiž vystavovatelé z 11 zemí. INTERPROTEC je součástí Středoevropských bezpečnostních veletrhů Brno 2008 společně se čtrnáctým ročníkem Mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET.

Klíčová slova: Interprotec, bezpečnost práce, ochranné pomůcky, veletrh, Veletrhy Brno

Abstract

The International Fair of Personal Protective Equipment, Health and Safety at Work INTERPROTEC is giong to take place as usual in Brno in 13 – 16 May. 2008. Jointly with INTERPROTEC the International Fair of Security Technology and Services ISET and the International Fair for Fire Fighting Equipment PYROS are staged. At the past run of the above fairs altogether 282 firms from 11 countries offered their products and the show was attended by more than 26 000 visitors from 49 countries.

Keywords: Interprotec, occupational safety, protective equipment, fairs

Úvod

Letošní ročník 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 13. až 16. května, si svůj přívlastek mezinárodní zaslouží letos ještě více, než v minulých ročnících. Zúčastní se ho totiž vystavovatelé z 11 zemí. INTERPROTEC je součástí Středoevropských bezpečnostních veletrhů Brno 2008 společně se čtrnáctým ročníkem Mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET.

Noví vystavovatelé

Svoji premiéru si letos na veletrhu INTERPROTEC odbudou vystavovatelé z Pákistánu a také z Jihoafrické republiky, zvýší se počet čínských zástupců. Ze zahraničních firem budou vystavovat mimo jiné italské firmy Industrial Starter, Siili Safety a Fabitalia, slovenská Artra, nizozemské Dreumex a Bata Industrial, francouzská Rostaing, rakouská Tempex Austria či britská Portwest Clothing. V pavilonu G1 najdete rovněž expozice devíti čínských a čtyř pakistánských firem a rovněž výrobce a obchodníky z Polska.

Z tuzemských firem budou k největším vystavovatelům patřit společnosti Klatt, Prepo-Team, Quatro D, Canis Safety, Clinitex CZ či Lemaitre Safety Products. Zajímavé a přínosné pro návštěvníky veletrhu budou jistě expozice sdružení českých výrobců a distributorů OOPP Czech Protect a České obuvnické a kožedělné asociace.

Z mnoha evropských zemí budou rovněž návštěvníci veletrhu. Organizátoři totiž jako vždy v posledních ročnících zaměřili svoji pozornost na odborníky z okolních zemí a dalších tzv. nových zemí Evropské unie. „Právě na nové členské země EU se zaměřujeme v našich marketingových aktivitách,“ uvádí ředitel veletrhů INTERPROTEC a PYROS/ISET Karel Torn. „V těchto zemích získáváme také odborné návštěvníky, především potenciální zákazníky,“ dodává Torn. Pořadatelé veletrhů kromě reklamní kampaně v těchto zemích chystají specializované zájezdy na brněnské výstaviště za velmi výhodných podmínek. „Veletrhy INTERPROTEC a PYROS/ISET jsou největšími akcemi svého druhu v nových členských zemích Evropské unie a tyto zájezdy jsou hojně využívané,“ uzavírá Karel Torn.

Doprovodný program

Veletrh INTERPROTEC však nejsou pouze metry čtvereční a tisíce exponátů. Důležitou roli hrají i doprovodné programy, ať již pro odborníky, či pro nejširší veřejnost. Ty vždy odrážejí aktuální témata, která hýbou oborem ochrany zdraví při práci.

Letošním nejdůležitějším tématem je „Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007 – 2012 a její naplňování na národní úrovni“. Tato strategie stanoví významné priority a cíle Evropské unie, které by se měly zásadním způsobem promítnout do národních politik a národních akčních programů členských zemí EU. Naplňování tohoto úkolu na mezinárodní i národní úrovni bude předmětem jednání konference „Společně bezpečně v Evropské unii“, které se zúčastní představitelé odborných organizací členských zemí EU, národních institucí a zástupci odborné veřejnosti. Tato konference se bude jako součást doprovodného programu veletrhu konat ve dnech 13. a 14. května a jejími organizátory jsou Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s. a Sdružení Czech Protect. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Další doprovodná akce, „3. ergonomická konference“ pod titulem „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“ vychází z hlavního tématu kampaně Evropský rok BOZP na období 2008 až 2009, kterým je právě prevence rizik. Konference se bude zabývat uplatněním poznatků ergonomie a jejich využíváním při prevenci rizik na pracovištích. Organizována je pod záštitou Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a pořádá jí Akademie práce a zdraví ČR, o. p. s. a Česká ergonomická společnost. Konference se koná ve čtvrtek 15. května. Podrobnější program obou konferencí je možno získat na webové adrese www.interprotec.cz.

Na brněnském výstavišti budou také vyhlášeny výsledky soutěže „Bezpečný podnik“. Stane se tak v úterý 13. května a vítězům soutěže předá ceny ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas.

Návštěvníci veletrhu z řad zájemců o bezpečnost práce mohou najít odbornou radu a pomoc v Infocentru v pavilonu G1.

Oficiální podpora veletrhu

Bezpečnostní veletrhy mají podporu příslušných oficiálních míst a některých profesních a zájmových sdružení, která garantují jejich odbornou úroveň. Garanci nad veletrhem INTERPROTEC převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, spoluorganizátorem a odborným garantem je sdružení Czech Protect a dalšími odbornými garanty jsou Akademie práce a zdraví ČR o.p.s., Státní úřad inspekce práce, Institut výchovy bezpečnosti práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Veletrh PYROS/ISET získal záštitu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a osobně jeho generálního ředitele – genmjr. Miroslava Štěpána, dále pak Policejního prezidia ČR. Spoluorganizátorem a odborným garantem veletrhů PYROS/ISET je Asociace Grémium Alarm (AGA).

Registrace

Od poloviny března nabízejí organizátoři veletrhů PYROS/ISET a INTERPROTEC možnost všem návštěvníkům zaregistrovat se a získat tím výraznou slevu na vstupném. Celodenní vstupenka bude zaregistrovaného návštěvníka stát namísto 200 Kč pouhých 50 Kč. Registrace bude možná na internetových stránkách www.pyros-iset.cz. Po vyplnění a odeslání registračního listu obdrží zájemce prostřednictvím e-mailové zprávy pdf soubor, který si vytiskne a při jeho předložení na pokladnách brněnského výstaviště získá vstupenku se zmíněnou slevou.

Souběžně konané technologické veletrhy

Ve stejném termínu jako bezpečnostní veletrhy se na brněnském výstavišti pod hlavičkou Top Technology konají další čtyři akce. Jedná se o již 19. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 12. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Bez zajímavosti v této souvislosti jistě není fakt, že právě firmy z oboru slévárenství a svařování patří mezi největší odběratele ochranných pomůcek, vystavovaných na INTERPROTECu. Podruhé na výstavišti proběhnou Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.

Více informací na www.interprotec.cz.
Slevový kupon pro odborné návštěvníky registrace-odborny-navstevnik (PDF, 270 kB)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail