Informace z 7. mezinárodní konference „Vzdělávání, výzkum & vývoj“

Information from the 7th International Conference „Education, Research & Development“

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Již 7. ročník konference „Vzdělávání, věda & výzkum“ již tradičně pořádalo i v tomto roce konsorcium institucí, mezi nimiž dominuje Bulharská Akademie věd (Bulgarian Academy of Science), Vědecká unie Bulharska (Union of Scientists in Bulgaria), Grantová agentura pro vědu a vzdělávání (Science & Education Foundation), dále firma Systém vědeckých informací (Scientific information System Ltd.). Na přípravě akce spolupracuje již tradičně řada partnerů z vědeckých institucí a univerzit Polska, Ruska a Kazachstánu. Příspěvky, které na konferenci zazněly, se týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů a některé aktuálně reagovaly i na uprchlickou krizi.

Klíčová slova: vzdělávání, výzkum, vývoj, konference

Abstract

The 7th annual conference "Education, research & development" was traditionally organized by the consortium of institution dominated by the Bulgarian Academy of Sciences with Scientific Union of Bulgaria, Grant Agency for Science and Education and other partners from Bulgaria, Poland, Russia and Kazakhstan. Contributions that were heard at the conference were concerned the teaching, the issue of lifelong learning, dealing with the description of  research work and the involvement of science in the education system, various problems of education of children, adults and seniors.

Keywords: education, research, development, conference

7. mezinárodní konference „Vzdělávání, věda & výzkum“, která se konala v bulharském městě Elenite ve dnech 4. - 8. 9. 2016, pořádalo i v tomto roce konsorcium institucí: Bulharská Akademie věd (Bulgarian Academy of Science), Vědecká unie Bulharska (Union of Scientists in Bulgaria), Grantová agentura pro vědu a vzdělávání (Science & Education Foundation) a dále firma Systém vědeckých informací (Scientific information System Ltd.). Na přípravě akce spolupracovala již tradičně řada partnerů z  Polska, Ruska a Kazachstánu.

Konference se zúčastnili zástupci mnoha zemí z celého světa, např. z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie Izraele, Maďarska, Rumunska, Řecka, Ruska, Kazachstánu, Albánie, ale také z USA, z Austrálie a Nového Zélandu, Taiwanu, Ománu, Spojených Arabských Emirátů, Japonska, Indie a dalších zemí. Akce se v tomto roce zúčastnili (kromě VÚBP, v.v.i.) také další zástupci českých institucí, a to Karlovy Univerzity v Praze, Ekonomické Univerzity v Praze, Univerzity v Olomoucí a Ostravy. Ze Slovenska se zúčastnili pedagogové z Univerzity v Žilině, Bratislavy, Trnavy a Košicích.

Počet přednášek se vyšplhal na 114. Příspěvky měly dobrou odbornou úroveň a byly velmi zajímavé a podnětné. Řešily především témata daná zaměřením konference. Vystoupila zde řada pedagogů, výzkumníků a vědců, jejich příspěvky se z větší části týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů, zabývaly se alternativním vzděláváním apod.

Zaměření konference:

 • Znalosti a inovace: primární faktor pro produktivitu a hospodářský růst
 • Inovativní přístupy k řízení znalostí
 • Flexibilní přístupy k řízení znalostí
 • Řízení znalostí
 • Organizační kreativita a nápad generace
 • Inovace ve veřejném sektoru a politiky
 • Vzdělávání příští generaci inovátorů
 • Kultura a řízení týmů v oblasti inovací
 • Právní rámec v řízení znalostí
 • Vzdělávání v tržní ekonomice. Konkurenční vzdělávání
 • Úloha vzdělávání při vytváření informační společnosti
 • Vzdělávání a výzkum, demografické procesy a trh práce
 • Rovný přístup a širší účast na vzdělávání
 • Nařízení vlády a legislativa
 • Struktura, řízení a financování
 • Duševní vlastnictví ve vzdělávání a výzkumu
 • E-learning a virtuální inovace
 • E-learning: projekty a výsledky
 • E-learning: pedagogické strategie a taktiky
 • Rozvoj e-learningových metod specifických oblastech
 • On-line laboratoře a učebny
 • Virtuální univerzity
 • Elektronická knihovna: informační a vyhledávací technologie
 • Elektronické časopisy a knihy: projekty a výhledy
 • Vyšší vzdělání: Globalizace a internacionalizace
 • Vyšší a další vzdělávání: nové výzvy
 • Akademická zkušenost, osvědčené postupy
 • Kvalitní procesy na národní a mezinárodní úrovni
 • Hodnocení a posouzení
 • Výměnné programy pro studenty a zaměstnance univerzity
 • Vysokoškolské vzdělávání a boloňský proces
 • Aplikace evropského systému pro shromažďování a přenos kreditů (ECTS)
 • Program Erasmus: realizace a výsledky na vysokých školách
 • Internacionalizace vysokých škol
 • Výzkumné a vzdělávací sítě
 • Mezinárodní projekty a inovace
 • Propojení univerzitami a průmyslem: partnerství, programy, odbornost
 • Posouzení znalostí a dovedností studentů
 • Vědecký výzkum: Výsledky a perspektivy
 • Vědecká výzkumná střediska: úspěchy a nové myšlenky
 • Zkoumání technologií ve vzdělávání
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
 • Výzkum na různé aspekty inovačního společnosti
 • Výzkumné metody
 • Akademické výzkumné projekty
 • Propojení vzdělávání a výzkumu
 • Univerzita / Průmysl / Vláda: partnerství spolupráce ve výzkumu
 • Socializace mládeže v současné společnosti
 • Zlidštění vzdělávání
 • Tvůrčí činnosti
 • Kontinuita vzdělávání
 • Umění ve vzdělávání
 • Vzdělávání učitelů v multikulturním prostředí
 • Interkulturní komunikace. Systém hodnot v dialogu kultur
 • Vzdělávání, individuální a společnost
 • Pedagogika a metodika vzdělávání
 • psychologické a pedagogické obsah vzdělávacích aktivit
 • Integrace mezikulturních studií v učebních osnovách
 • Obecné a odborné vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání
 • Mimoškolní a mimoškolní aktivity
 • Celoživotní vzdělávání
 • Alternativní vzdělávání
 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími požadavky
 • Pracovníci, vědeckých, informačních a knihovnických služeb
 • Kvalita výuky, vzdělávací programy a hodnocení

V průběhu konference byla přednesena řada příspěvků, které byly zaměřeny na vzdělávání obecně, vzdělávání dětí i dospělých, na řešení problémů na univerzitách, otázky jejich budoucnosti, jejich propojení s firmami a trhem, otázky učení cizích jazyků i jiných předmětů, vzdělávací systémy v různých zemích, komunikační metody, on-line vzdělávání, alternativní přístupy, mezinárodní projekty atd.

Konference má stále stoupající úroveň, počet přednášejících se zvýšil tak, že  původně dvoudenní akci museli organizátoři změnit na třídenní. Obsah a úroveň přednášek je na vysoké úrovni.

Za účelem zvýšení povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména se zaměřením na její implementaci do vzdělávání, a pro účely diseminace nového mezinárodního projektu, na kterém VÚBP, v.v.i., spolupracuje, a tedy pro zviditelnění aktivit našeho ústavu, připravily Hana Hlavičková a Mgr. Alena Horáčková společně poster představující nový mezinárodní projekt, na kterém VÚBP, v.v.i., společně s dalšími 4 evropskými státy participuje – MIND SAFETY – SAFETY MATTERS v rámci programu ERASMUS+. Dále bylo na konferenci prezentováno dalších 45 posterů přinášejících nejrůznější informace o činnosti řady institucí, způsobech řešení problémů ve vzdělávání, a o výzkumných pracích v této oblasti. Poster, který připravil VÚBP, v.v.i., ve spolupráci s hlavním koordinátorem projektu, firmou ACT Lisabon, byl vystaven v předsálí hlavního místa konání konference, se těšil velkému zájmu a byl pozitivně hodnocen.

Na problematiku zavádění bezpečnosti a ochrany zdraví do škol, které jsme prezentovaly přednáškou a článkem v časopise International Scienfic Publications v roce 2014, a problematiku celoživotního vzdělávání v BOZP a prezentaci aktivit VÚBP, v.v.i., které obsahoval poster představený na konferenci v roce 2015, bylo přímo navázáno i v letošním roce, kdy jsme tuto problematiku představili nejen na úrovni ČR, ale i na úrovni mezinárodní. Zvyšování povědomí o probíhajícím projektu MIND SAFETY – SAFETY MATTERS je jedním z důležitých úkolů partnerů projektu. Tímto jsme tento úkol velkým dílem za VÚBP, v.v.i., naplnily.

V internetovém časopise International Scientific Publications (Mezinárodní vědecké publikace - http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/educational-alternatives/) bude uvedena většina příspěvků letošního ročníku konference).

Fotodokumentace

https://www.flickr.com/photos/internationalscientificevents/sets/72157672405717722

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; Informace ze 7. mezinárodní konference „Vzdělávání, výzkum & vývoj“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 3. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/informace-z-7-mezinarodni-konference-vzdelavani-vyzkum-vyvoj. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail