Informace o aktivitách v rámci ENETOSH

information abour enetosh activities

Alena Horáčková

Abstrakt

Článek přináší přehled aktivit Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., které uskutečnil v roce 2015 v rámci svého členství v Evropské síti pro vzdělávání BOZP – ENETOSH.

Klíčová slova: BOZP, vzdělávání, výzkum, ENETOSH, VÚBP, v.v.i., činnosti

Abstract

This article reviews the activities Occupational Safety Research Institute, which took place in 2015 as part of its membership in the European Network for European Network Education and Training of OSH - ENETOSH.

Keywords: OSH, education, research, ENETOSH, Occupational Safety Research Institute, activities

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je členem Evropské sítě pro vzdělávání BOZP – ENETOSH (European Network Education and Training of Occupational Safety and Health) se sídlem v Drážďanech od roku 2007. V roce 2015 participoval v rámci ENETOSH na řadě aktivit.

V květnu t. r. se Mgr. Horáčková zúčastnila jednání 7. řídícího výboru ENETOSH, které se konalo v rámci Mezinárodní konference BOZP v bulharské Varně. Velmi významná pro toto jednání byla účast dvou význačných osob působících v oblasti BOZP na evropské i světové úrovni, a to pana Clauda Loiselle z Mezinárodní organizace práce v Ženevě a pana Tima Tregenzy z Evropské agentury pro BOZP v Bilbau. Členství našeho ústavu v projektu ENETOSH je velice přínosné, jednání se účastní kromě členů Řídícího výboru vždy i řada významných odborníků BOZP z celého světa (tentokrát byli hosty zástupci ILO, EU-OSHA, KOSHA (Korea), orgánů inspekce práce z Egypta a Bulharska, Technické univerzity v lotyšské Rize). Zvyšuje se tím mezi odborníky BOZP z celého světa povědomí o činnosti našeho ústavu, o našich národních i zahraničních aktivitách a rýsují se možnosti další spolupráce na mezinárodních projektech. Hlavními body programu jednání bylo projednání možnosti společného projektu s ILO a příprava slavnostní akce k 10. výročí ENETOSH, které se bude konat v říjnu 2015 v Bilbau.

Další schůzka řídícího výboru se uskutečnila v červenci v Londýně, jednalo se o pracovní jednání, jehož hlavním cílem bylo zpřesnění programu a organizační příprava semináře a slavnostní akce k 10. výročí ENETOSH a také projednání možnosti společného projektu ENETOSH a Mezinárodní organizace práce (dále jen „ILO“). Zástupce ILO, Nicolas Levintow, představil zúčastněným nový projekt ILO „Building a Generation of Safe and Healthy Workers  - Save and Healthy Youth (dále jen SHY) project“, zaměřený na vzdělávání mladých ve věku od 15 do 24 let, a to speciálně pro „rozvojové“ země – Filipíny, Vietnam apod. Uvažuje se o zapojení 6 až 8 dalších zemí z Asie, Afriky, Jižní Ameriky, přičemž hlavními sférami působení bude zemědělství, stavebnictví, rybolov a práce v dolech. V každé této zemi bude vytvořeno centrum pro vzdělávání a informace zaměřené na mládež, které bude mít za úkol poskytnout jí jednoduché, pochopitelné a kvalitní informace. Claude Loiselle z ILO zdůraznil, že existuje řada jednotlivých iniciativ a projektů v BOZP, jsou však nejednotné, je třeba vytvořit jednotný, globální program spolupráce v BOZP, zaměřený na klíčové oblasti rozvoje BOZP, soustředit se na prioritní rizika, oblasti a pracovníky. Na jednání bylo závěrem dohodnuto, že se vytvoří do konce roku krátký námět nového projektu a předloží se ILO k posouzení. Nicolas Levintow navrhl zapojení ENETOSH nejprve do již běžícího projektu SHY, ve kterém by ENETOSH mohl zúročit již dosažené výsledky své práce a přispět k úspěšnosti projektu.

V září t.r. se zástupci VÚBP, v.v.i., zúčastnili v pořadí již 6. mezinárodní konference Education, Research & Development, která se konala v bulharském Elenite. V průběhu konference byla přednesena řada příspěvků (přihlášeno celkem 91 příspěvků, z toho 42 řečníků a 49 prezentací formou posteru), které byly zaměřeny na vzdělávání obecně, vzdělávání dětí i dospělých, na řešení problémů na univerzitách, jejich propojení s firmami a trhem, otázky učení jazyků, vzdělávací systémy v různých zemích, komunikační metody, on-line vzdělávání, alternativní přístupy, mezinárodní projekty atd. Za účelem zvýšení povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví a pro zviditelnění aktivit našeho ústavu připravily Hana Hlavičková a Mgr. Alena Horáčková společně poster představující systém celoživotního vzdělávání BOZP v České republice (Model of Lifelong Learning of OSH in the Czech Republic), více o akci v samostatném článku.

Nejvýznamnější událostí, kterou ENETOSH v letošním roce čeká, je slavnostní akce konaná ve dnech 14. – 16. října 2015 ve španělském Bilbau, kde se uskuteční jednak další schůzka řídícího výboru a také seminář velmi dobře zastoupený odborníky z celého světa s názvem Mainstreaming OSH into Education: Sharing Knowledge for Global Prevention - Joint Workshop together with ILO, ISSA, EU-OSHA and NIOSH (Zavádění BOZP do vzdělávání: Sdílení znalostí pro globální prevenci – Společný workshop s ILO, ISSA, EU-OSHA a NIOSH).

Vzorová citace

HORÁČKOVÁ, Alena Informace o aktivitách v rámci ENETOSH. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/aktivity-enetosh.html>.  ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail