Jak má firma postupovat, pokud nesouhlasí s výsledky kontroly inspekce práce?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Zdeněk Šindlář ze Státního úřadu inspekce práce.

Jak má firma postupovat, pokud nesouhlasí s výsledky kontroly inspekce práce? V aktuálním znění zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, již není § 41 (byl zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.).

V souvislosti s přijetím zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole (Kontrolní řád) byl přijat zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Kontrolního řádu. V zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byl mimo jiné vypuštěn bez náhrady § 41. Tuto problematiku řeší Kontrolní řád v ustanoveních § 13 a § 14. Zde je dána možnost kontrolované osobě podat námitky proti kontrolnímu zjištění, které je uvedeno v protokolu o kontrole. Tyto námitky je oprávněna podat pouze kontrolovaná osoba ve lhůtě 15 dnů od doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Námitky je nutno podat kontrolnímu orgánu – oblastnímu inspektorátu práce, který kontrolu prováděl, musí být písemné a musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a rovněž musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Pokud nejsou splněny tyto náležitosti, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Kontrolního řádu budou tyto námitky zamítnuty. V § 14 Kontrolního řádu je upraveno vyřizování námitek.

O možnosti podat námitky je každá kontrolovaná osoba poučena v Poučení, které je součástí protokolu o kontrole.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail