INTERPROTEC 2012

Zdroj: 

Doprovodný program mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí, který se koná 10.-14.9.2012.

10. 9. 2012 (pondělí)
10:00-15:00 hod.
Nebezpečné chemické látky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Místo konání: Kongresové centrum, sál A
Odborný garant: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Organizační zajištění: Omnimedia s.r.o., Jeseniova 51, Praha 3, 130 00, Kateřina Štěpánková, tel.: +420 221 419 220, fax: +420 221 419 202, e-mail: k.stepankova@omnimedia.cz

Program:
10.00 – 10.30
Registrace účastníků
10.30 – 10.35
Úvodní slovo
Daniela Kubíčková, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Focal Point
10.35 – 11.45
Nařízení REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a česká právní úprava
RNDr. Jarmila Sládková, Ministerstvo životního prostředí
11.45 – 12.00
Coffee-break
12.00 – 13.00
Bezpečnostní listy a jak je používat v praxi
MUDr. Zdenka Trávníčková, Státní zdravotní ústav
13.00 – 14.00
Používání OOPP na ochranu proti chemickým látkám
Ing. Junona Böswartová, Mgr. Milena Vlčková, Ing. Karel Škréta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
14:00
Závěr konference, oběd

13:00-16:30 hod
ERGONOMIE 2012
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Odborný garant: Česká ergonomická společnost, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., tel.: +420 221 015 844, fax: +420 224 228 550, e-mail: malys@vubp-praha.cz
Organizační zajištění:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, Hana Hlavičková, tel.: +420 221 015 892, fax: +420 224 210 494, e-mail: hlavickova@vubp-praha.cz

Program:
13.00 - 13.10
Zahájení 5. ergonomické konference
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., předseda České ergonomické společnosti
13.10 - 13.20
Úvodní slovo
Ing. Vladimíra Lesenská, předsedkyně podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR
13.20 - 14.00
1. přednáškový blok - Aktuální témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Odborný garant: Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP – Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně výboru belohlavkova@akademieprace.cz
14.00 - 15.10
2. přednáškový blok - Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik
Odborný garant: Česká ergonomická společnost - PhDr. Stanislav Malý, Ph.D., předseda společnosti malys@vubp-praha.cz
15.10 - 16.00
3. přednáškový blok - Ergonomie na vysokých školách
Odborný garant: Univerzita obrany v Brně – Doc. Ing. Gabriel Števko, CSc. gabriel.stevko@unob.cz
16.00 - 16.25
Ergonomické diskusní fórum
16.25 - 16.30
Závěrečné shrnutí a ukončení konference

11. 9. 2012 (úterý)
9:30-16:00 hod
„SAFETY LEADERSHIP“ -  WORKSHOP SPRÁVNÁ PRAXE
Místo konání: Kongresové centrum, sál E
Odborný garant: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. (CZ-TPIS), Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Mgr. Šárka Hermanová, tel.: +420 597 329 144, +420 774 819 778, e-mail: sarka.hermanova@cztpis.cz
Organizační zajištění: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. (CZ-TPIS), Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Mgr. Šárka Hermanová, tel.: +420 597 329 144, +420 774 819 778, e-mail: sarka.hermanova@cztpis.cz

Program:
09.00 – 09.30
prezence účastníků
09.30 – 09.45
zahájení, úvodní slovo, Ing. Robert Chlebiš (výkonný manažer CZ-TPIS)
09.45 – 10.45
teorie kultury bezpečnosti, Mgr. Iva Slováčková
10.45 – 11.00
coffeebreak
11.00 – 12.30
prezentace firem
12.30 – 13.30
oběd
13.30 – 15.00
prezentace firem
15.00 – 15.15
coffeebreak
15.15 – 16.00
diskuse, závěr

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. pokračuje v loni zahájeném cyklu workshopů bezpečnostních manažerů v ČR správná praxe, tentokrát se zaměřením na problematiku SAFETY LEADERSHIP. Workshop se uskuteční dne 11. září 2012 od 9.30 do 16.00 hodin v rámci Mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC 2012 na brněnském výstavišti (sál E Kongresového centra).
Cílem workshopu, určeného pro bezpečnostní manažery velkých firem působících v ČR, je vytvořit atraktivní prostředí pro vzájemné předávání zkušeností prostřednictvím best practices.

Workshopu se zúčastní finalisté soutěže SAFETY CULTURE AWARD, kteří se podělí o své inspirativní zkušenosti a myšlenky, které se týkají zkvalitňování kultury bezpečnosti ve firmách (účast přislíbili např. bezpečnostní manažeři z firem jako Honeywell Aerospace Olomouc, Kimberly-Clark, Faurecia Exhaust System, Mondi Štětí a další).

Registrace na workshop je možná prostřednictvím online formuláře na stránkách http://registrace.cztpis.cz/. Registrace pro účastníky workshopu s aktivním příspěvkem končí 15. srpna 2012.

12. 9. 2012  (středa)
10:00-15:00 hod
Ochrana osobnosti, firem a úřadů před zneužitím informací
Místo konání: Zámeček, Loosův sál
Odborný garant: VIAVIS a.s., Obránců Míru 35, 703 00 Ostrava, Ing. Vladimír Lazecký, tel.: +420 595 174 250, e-mail: vladimir.lazecky@viavis.cz
Organizační zajištění: 4Deal plus s.r.o., Na Hradbách 5/863, František Vaške, tel.: +420 604 216 429, e-mail: vaske@4deal.cz

Program:
10:00 – 11:00
Hodnota informací a proč má smysl je chránit ve výrobních společnostech – Ing. Vladimír Lazecký
Shrnutí základních principů ochrany informací, jejich specifik, na příkladech z praxe bude demonstrován smysl ochrany informací a možné přístupy k ochraně.
11:00 – 12:00
Co si může dovolit zaměstnavatel a zaměstnanec – Ing. Martin Dušek
Práva a povinnosti zaměstnavatele při ochraně informací, osobních údajů, důvěrných informací a obchodního tajemství, problematika sledování a vyhodnocování aktivit zaměstnanců (maily, telefonní hovory, aktivity na internetu…)
13:00 – 14:00
Získávání informací a obchodního tajemství netechnickými prostředky – Bc. Vadim Pekárek
Problematika získávání informací sociotechnikami, rizika, ochrana
14:00 – 15:00
Nedovolené odposlechy a sledování jako prostředek k získávání konkurenční výhody– Mgr. Vladimír Nesvadba
Přednáška „Nedovolené odposlechy a sledování jako prostředek k získávání konkurenční výhody“ posluchače seznámí s jednotlivými metodami monitorování osob, příklady zneužití takto získaných informací a se základními principy využití těchto metod a obrannými mechanizmy umožňujícími eliminovat zásah do soukromí v maximální možné míře.

13. 9. 2012 (čtvrtek)
8:30-17:30 hod
Bezpečnost na míru – 3M a Pracovní zdraví a bezpečnost (den 1)
Místo konání: Zámeček, Loosův sál
Odborný garant: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Ing. Aleš Rozenský, tel.: +420 724 330 388, e-mail: arozensky@mmm.com
Pracovní zdraví a bezpečnost, J.Žižky 1598, 434 01 Most, Ing.Petr Markl, tel.: +420 602 287 558, e-mail: pmarkl@markl.cz
Organizační zajištění: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Ing. Aleš Rozenský, tel.: +420 724 330 388, e-mail: arozensky@mmm.com
Pracovní zdraví a bezpečnost, J.Žižky 1598, 434 01 Most, Ing.Petr Markl, tel.: +420 602 287 558, e-mail: pmarkl@markl.cz

14. 9. 2012 (pátek)
8:30-17:30 hod
Bezpečnost na míru – 3M a Pracovní zdraví a bezpečnost (den 2)
Místo konání: Zámeček, Loosův sál
Odborný garant: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Ing. Aleš Rozenský, tel.: +420 724 330 388, e-mail: arozensky@mmm.com
Pracovní zdraví a bezpečnost, J.Žižky 1598, 434 01 Most, Ing.Petr Markl, tel.: +420 602 287 558, e-mail: pmarkl@markl.cz
Organizační zajištění: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Ing. Aleš Rozenský, tel.: +420 724 330 388, e-mail: arozensky@mmm.com
Pracovní zdraví a bezpečnost, J.Žižky 1598, 434 01 Most, Ing.Petr Markl, tel.: +420 602 287 558, e-mail: pmarkl@markl.cz

Stav k datu 13. 8. 2012. Změna programu vyhrazena!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail