INTERPROTEC 2006

Zdroj: 

Na veletrhu se vedle výrobků a prodejců ochranných prostředků, materiálů a služeb představí nejdůležitější instituce, které se v ČR zabývají otázkami bezpečnosti práce. Doprovodný program se zaměří na nejnovější trendy v BOZP a na ergonomii. Vyhlášeny budou podniky oceněné v programu Bezpečný podnik.

Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti 16. – 19. května 2006. Mezi vystavovateli nebudou chybět významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. V posledních ročnících se INTERPROTEC rozvíjel především díky účasti zahraničních firem – např. na minulém ročníku se poprvé prezentovaly firmy z Rakouska, Indie a Turecka.

INTERPROTEC ovšem odráží všechny aspekty ochrany zdraví při práci a není pouze komerční firemní přehlídkou. Vedle výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb se na brněnském výstavišti představí nejdůležitější instituce, které mají bezpečnost práce v České republice na starosti.

Změny, kterými prochází obor bezpečnosti práce zejména po vstupu ČR  do Evropské unie, se odrazí také v doprovodném programu veletrhu. Pod záštitou ministra práce a sociálních věcí proběhne již potřetí mezinárodní konference „Společně bezpečně v rámci Evropské unie“. Tuzemští i zahraniční účastníci budou v rámci konference diskutovat o nejnovějších trendech v oboru bezpečnosti práce. Pozornost doprovodného programu bude nově věnována ergonomii na pracovištích. V rámci veletrhu INTERPROTEC bude vyhlášen také vítěz projektu Bezpečný podnik. Zejména drobní podnikatelé  a malé firmy mohou využít přímo na ploše veletrhu bezplatného poradenství, jehož cílem je pomoci v orientaci na nové požadavky legislativy bezpečnosti práce.

Zajímavé jsou výsledky marketingového průzkumu, provedeného mezi vystavovateli a návštěvníky minulého INTERPROTECu. Vystavovatelé vyjadřovali spokojenost s celkovou úrovní veletrhu INTERPROTEC a především se získanými důležitými marketingovými informacemi. Dvě třetiny vystavovatelů se již během samotného konání veletrhu rozhodly zúčastnit se i dalšího ročníku veletrhu. Ke složení návštěvníků se téměř 70% vystavovatelů vyjádřilo pozitivně – podle nich představovali tu správnou klientelu k naplnění vystavovatelských cílů. 75,7% vystavovatelů také potvrdilo, že se jim podařilo dosáhnout cílů stanovených pro veletržní prezentaci. Také návštěvníci byli spokojeni s odbornou úrovní veletrhu, množstvím informací a kvalitní nabídkou prezentovaných produktů. Nejvíce, téměř 86% návštěvníků vyjádřilo spokojenost s navázanými obchodními kontakty.

Veletrh INTERPROTEC proběhne společně s mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET a nově s veletrhy konajícími se pod hlavičkou TOP Technology Brno 2006. Vystavovatelé těchto veletrhů patří mezi největší odběratele pomůcek a služeb spojených s bezpečností práce: FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařování), PLASTEX (plasty, pryže), FINTECH (povrchové úpravy).

Více informací včetně zvýhodněných cen, platných do data uzávěrky, najdete na adrese: www.bvv.cz/interprotec.

ZDROJ:
INTERPROTEC 2006.
Inovace, č. 1, 2006, s. 7.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail