INTEPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce

Zdroj: 

Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006.

Nejvýznamnější veletrh na téma bezpečnosti práce v nových členských zemích Evropské unie – INTERPROTEC – proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 16. – 19. května 2006. Mezi vystavovateli nebudou chybět významné podniky v oboru ochrany zdraví při práci jak z Česka, tak ze zahraničí. V posledních ročnících se INTERPROTEC rozvíjel především díky účasti zahraničních firem – např. na minulém ročníku se poprvé prezentovaly firmy z Rakouska, Indie a Turecka. Podle předběžného zájmu vystavovatelů se dá očekávat, že trend internacionalizace veletrhu zůstane zachován i v příštím roce.

INTEPROTEC ovšem odráží všechny aspekty ochrany zdraví při práci a není pouze komerční firemní přehlídkou. Stále platí slova, která při zahájení minulého ročníku veletrhu pronesl ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má významné ekonomické dopady pro firmy. Bez aktivního přístupu k vytváření bezpečných pracovišť a pracovní pohody nelze dosáhnout kvality práce a zapojit se do programů v rámci sjednocené Evropy.“ Vedle výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb se proto na brněnském výstavišti představí nejdůležitější instituce, které mají bezpečnost práce v České republice na starosti. K nejzajímavějším expozicím minulého ročníku patřila společná prezentace sdružení Czech Protect, Českého úřadu bezpečnosti práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Tyto instituce se představí i v roce 2006.

Změny, kterým prochází obor bezpečnosti práce zejména po vstupu ČR do Evropské unie, se odrazí také v doprovodném programu veletrhu. Pod záštitou ministra práce a sociálních věcí proběhne již potřetí mezinárodní konference „Společně bezpečně v rámci Evropské unie“. Tuzemští i zahraniční účastníci budou v rámci konference diskutovat o nejnovějších trendech v oboru bezpečnosti práce. Pozornost doprovodného programu bude nově věnována ergonomii na pracovištích. V rámci veletrhu INTERPROTEC bude vyhlášen také vítěz projektu Bezpečný podnik. Zejména drobní podnikatelé a malé firmy mohou využít přímo na ploše veletrhu bezplatného poradenství, jehož cílem je pomoci v orientaci v nových požadavcích legislativy bezpečnosti práce.

Návštěvníci veletrhu mohou v rámci 3. ročníku Czech Protect Film 2006 rovněž zhlédnout videoprogramy určené pro odborné instruktáže a vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

Záštitu nad nadcházejícím veletrhem INTERPROTEC převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, spoluorganizátorem a odborným garantem je Czech Protect. Odbornou garanci dále převzali: Akademie práce a zdraví ČR, Státní úřad inspekce práce, Institut výchovy bezpečnosti práce, Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Zajímavé jsou výsledky marketingového průzkumu, provedeného mezi vystavovateli a návštěvníky minulého INTERPROTECu. Vystavovatelé vyjadřovali spokojenost s celkovou úrovní veletrhu INTERPROTEC a především se získanými důležitými marketingovými informacemi. Dvě třetiny vystavovatelů se již během samotného konání veletrhu rozhodly zúčastnit se i dalšího ročníku veletrhu. Ke složení návštěvníků se téměř 70% vystavovatelů vyjádřilo pozitivně – podle nich představovali tu správnou klientelu k naplnění vystavovatelských cílů. 75,7% vystavovatelů také potvrdilo, že se jim podařilo dosáhnout cílů stanovených pro veletržní prezentaci. Také návštěvníci byli spokojeni s odbornou úrovní veletrhu, množstvím informací a kvalitní nabídkou prezentovaných produktů. Nejvíce, téměř 86%, návštěvníků vyjádřilo spokojenost s navázanými obchodními kontakty.

Veletrh INTERPROTEC proběhne společně s mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET a nově s veletrhy konajícími se pod hlavičkou TOP Technology Brno 2006. Vystavovatelé těchto veletrhů patří mezi největší odběratele pomůcek a služeb spojených s bezpečností práce: FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařování), PLASTEX (plasty, pryže), FINTECH (povrchové úpravy).

Více informací lze nalézt na adrese: www.bvv.cz/interprotec.

Poznámka redakce: VÚBP bude zajišťovat prostřednictvím portálu BOZPinfo denní zpravodajství z tohoto veletrhu. Zpravodajství bude zaměřeno, např. na prezentované novinky z oblasti BOZP, informace o zajímavostech aj.

ZDROJ:
INTERPROTEC: komplexně o bezpečnosti práce. Inovace, č. 4, 2005, s. 26.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail