Ferring-Léčiva – podnik podporující zdraví

Zdroj: 

Firma Ferring-Léčiva, a. s., součást mezinárodního holdingu Ferring, sídlí v Jesenici u Prahy a zaměstnává kolem 100 pracovníků. Ve firmě vládne přátelská atmosféra a vedení dbá na to, aby se zaměstnanci cítili co nejlépe. Společnost již potřetí získala titul Podnik podporující zdraví (Soutěž hodnotící úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci – pozn. redakce), letos opět 3. (nejvyššího) stupně.

Více než polovina zaměstnanců pracuje v oddělení výroby u výrobních linek, další v administrativě, laboratoři a ve skladu. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou zařazeni do kategorie 1. a 2., z rizikových faktorů se tu objevuje hluk, chemické látky, fyzická zátěž nebo pracovní poloha vestoje. „Pracovní cyklus se snažíme uzpůsobovat zaměstnancům, náplň práce se v průběhu směny nebo mezi týdny mění. Například kontrola potisku výrobku je zátěž na oči, ale nedělá se celou pracovní dobu, laborantky nestojí celý den, ale  sedí ve chvíli, kdy zapisují údaje do dokumentace, skladníci jsou nejvíce zatíženi v okamžiku, kdy dorazí kamion, potom dělají lehčí práci apod. Práce se dá stihnout v pracovní době i s rezervou na odpočinek,“ říká Hana Svobodová, personalistka firmy, se kterou jsem si na téma péče o zaměstnance povídala.

Kromě titulu Podnik podporující zdraví, prošla firma „Auditem rovných příležitostí“, který realizuje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Ve firmě není tolerována žádná diskriminace, ať už s ohledem na pohlaví, věk nebo národnost. Zaměstnaní jsou zde na odborných pozicích lidé původem z Ukrajiny, Běloruska či Slovenska. Pracovníkům při výkonu shodné práce náleží stejná odměna a nezáleží na tom, zda je pracovník ve firmě 5 nebo 20 let.

Na velmi nízké fluktuaci (cca 2 %) má zásluhu i snaha propagovat zdravý životní styl a pohodová atmosféra. Kdyby se ve firmě objevilo neetické chování, například šikana, každý ví, jak to řešit, na koho se může obrátit. Je udržován kontakt s pracovníky na rodičovské dovolené, před návratem zpět si mohou zažádat o přechodnou úpravu pracovní doby či úvazku. Vstřícnost se vztahuje i na případy, kdy se zaměstnanec stará například o rodiče nebo je v jiné tíživé situaci. Má jistotu, že až se situace zlepší, může opět nastoupit na plný úvazek. Starším zaměstnancům je umožněn pomalý odchod do starobního důchodu. Mohou nejdříve pracovat na poloviční úvazek, než úplně firmu opustí.

Zaměstnanci mají stanovenou určitou finanční částku na pracovní oblečení, se kterou si disponují sami. Zaměstnavatel poskytuje pracovní oblečení na základě vyhodnocení rizik a jiných požadavků pracovního místa; co je potřeba v dané chvíli objednat, si však určuje zaměstnanec sám. Výběr osobních ochranných pracovních prostředků závisí také na požadavcích zákazníka, odběratele výrobků, nebo na konkrétní situaci. Při práci s manipulačním vozíkem zaměstnanci vyklouzla bota a málem si najel vozíkem na nohu. Po této nehodě se zaměstnancům pracujícím s manipulačními vozíky začala přidělovat bezpečnostní obuv s vyztuženou špičkou a uzavřenou patou.

Každoročně pořádají firemní dny s rautem a sportovními aktivitami, kam mohou přijít i rodinní příslušníci. Důkazem, že se tady lidé cítí dobře, je i to, že sem vodí rodinné příslušníky stále ve větším počtu.

firma Ferring

foto z firemního dne

Zaměstnavatel minimálně jednou ročně organizuje na pracovišti pro všechny zaměstnance nepovinný "Den zdraví". V rámci programu tohoto dne si mohou zaměstnanci nechat zdarma např. změřit hladinu cholesterolu, glykémie, příp. triglyceridů v krvi, krevní tlak, BMI (index tělesné hmotnosti), WHR (index centrální obezity) či množství skrytého tuku v těle. Vedle toho si mohou vyslechnout krátké přednášky a doporučení z oblastí zdravé výživy, odvykání kouření, prevence onemocnění apod.

Každé první pondělní poledne v měsíci je pro pracovníky v areálu recepce firmy připravena ovocná mísa. Z nabídky několika druhů ovoce má každý zaměstnanec možnost vybrat si jednu porci a podpořit tím svůj denní příjem vitamínů.

K dalším bonusům patří například teplé a studené nápoje zdarma, možnost využití právního a finančního poradenství zdarma, otcovské volno (v prvních dvou týdnech od narození dítěte má otec dítěte nárok na jeden volný placený den).

Ve firmě funguje tzv. Open-door policy, kdokoliv může říct svůj názor. „Na recepci je kniha, kam se zapisují závady, ale zaměstnanci tam mohou napsat i návrhy na zlepšení podmínek bezpečnosti práce. Mnoho takových návrhů nemáme, ale snad je to tím, že to tu funguje dobře,“ říká Hana Svobodová.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail