EDFORSA – projekt odborného vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Projekt programu Leonardo da Vinci směřuje k přípravě elektronického kurzu pro další vzdělávání dospělých v bezpečnosti práce a ochraně zdraví v evropské dimenzi.

„Education for Safety“ (EDFORSA) aneb „Vzdělávání pro bezpečnost“ je projektem programu Leonardo da Vinci, evropského programu podporujícího kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání a politiku celoživotního vzdělávání.
Hlavním cílem projektu schváleného Evropskou komisí je položit základy jednotného odborného mimoškolního vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pokud možno všechny země Evropy, vzdělávání zaměřeného především na bezpečnostní manažery, techniky a inženýry a na další osoby zajišťující bezpečnost práce na pracovištích malých a středních podniků, ale i na širší veřejnost.

Řešitelské zázemí projektu

Koordinátorem projektu EDFORSA je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, partnerství je tvořeno výzkumnými ústavy, univerzitami a vzdělávacími institucemi s vysokým odborným renomé v oblasti BOZP a s řadou zkušeností ve vzdělávání dospělých, doplněné o český výrobní podnik. Partnery projektu jsou Centralny Instytut Ochróny Pracy - CIOP (Polsko), INERIS – Institute Nationale de l’Environnement Industriel et de Risques (Francie), BG Institut für Arbeit und Gesundheit (SRN), Ppm Forschung + Beratung (Rakousko), Technical University of Crete (Řecko), Transfer Slovensko, spol. s r.o. (Slovensko), z České republiky pak Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Preciosa a. s. Jablonec.

Cíle projektu

Výsledkem řešení projektu bude elektronický kurz pro další vzdělávání dospělých v bezpečnosti práce a ochraně zdraví využitelný nejen v zemích zúčastněných v projektu, ale i v dalších zemích Evropy a především Evropské unie. Elektronický kurz obsáhne pět témat:

  • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých středních podnicích
  • technická bezpečnost
  • ochrana zdraví a hygiena práce
  • systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování,
  • ochrana před riziky (příprava na mimořádné situace).

Kurz bude vyvinut v sedmi jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině, polštině, slovenštině, řečtině a češtině. Výstupní formou kurzu budou CD-ROM.
Snahou je zpracovat všech pět témat kurzu na právním základu směrnic Evropské unie pro bezpečnost práce a pravidel Evropské agentury pro bezpečnost práce a ochranu zdraví tak, aby byly využitelné v co největším počtu zemí Evropy a splňovaly požadavky týkající se uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie, v ČR vyjádřené zákonem č. 18/2004 Sb. o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Základní, evropská, verze kurzu pak bude sloužit jednotlivým partnerům projektu k vytvoření národních pilotních verzí kurzu v uvedených tématech. Partneři projektu EDFORSA se stanou národními garanty takto vytvořených pilotních kurzů pro vzdělávání v BOZP ve svých zemích. Za ČR bude garantem vzdělávání Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Časový horizont

Projekt EDFOSA byl zahájen 1.10.2003 a potrvá do září 2005. Během prvních šesti měsíců řešení projektu byly vedle nezbytných kroků v oblasti řízení projektu byly detailně rozpracovány osnovy všech pěti témat, které představují odrazový můstek pro zpracování obsahu studia a vlastního kurzu. Testovací verze elektronického kurzu v anglickém jazyce bude vyvinuta během r. 2004, odladěná verze spatří světlo světa na jaře roku 2005.

Kde hledat informace

Jako jeden z prvních informačních nástrojů projektu vznikla webová stránka projektu http://edforsa.vubp.cz. Tato webová stránka nabízí řadu informací o projektu od jeho základní charakteristiky, přes plánované aktivity, po konkrétní výsledky vč. komercionalizace kurzu. Hlavním posláním stránky přitom je informovat veřejnost o projektu v různých fázích jeho řešení a zároveň poskytnout informační a komunikační zázemí pro řešitele projektu. Webová stránka poskytuje informace v českém a v anglickém jazyce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail