Dotazník - Jak jsme na tom s prevencí?

Zdroj: 

O tom, že kultura bezpečnosti práce má své opodstatněné místo v každém podniku, není pochyb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je jedním z důležitých faktorů úspěšného podnikání. Vývoj pracovní úrazovosti v České republice (viz graf) naznačuje, že kromě zdokonalování technických řešení a technologických postupů v určité míře dochází také ke zvýšení povědomí zaměstnanců o důležitosti BOZP, ke zvýšení zodpovědnosti zaměstnanců za svoje zdraví a k jejich motivaci ke spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Daří se zlepšovat klima a kulturu bezpečnosti. Dochází ke snižování působení rizikových faktorů pracovních podmínek, snížení a eliminaci výskytu nehodových událostí i počtu pracovních úrazů. Pracovníci jsou si více vědomi svých práv a povinností v této oblasti, aktivně se zapojují do navrhování zlepšení stavu BOZP na pracovištích.

Graf: Dlouhodobý vývoj pracovní úrazovosti v ČR

Graf: Dlouhodobý vývoj pracovní úrazovosti v ČR

Rozrůstá se počet firem, které mají dobře zavedený systém řízení bezpečnosti, ucelený a srozumitelný systém napříč společnosti, systém podnikových norem, školení, postupů, provozních a bezpečnostních pokynů, hlášení pracovních úrazů, nehod i skoronehod apod. Zejména velké firmy, často se zahraniční účastí, věnují pozornost prevenci, systematicky pravidelně vyhodnocují BOZP, zpřehledňují problematiku BOZP v celé organizaci, zajišťují vnitřní komunikaci mezi zaměstnanci a vedením k řešení otázek BOZP, realizují vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce na všech úrovních. Firmy, které mají propracovaný systém řízení BOZP a které si dlouhodobě drží nízkou úrazovost, mají na trhu lepší postavení, než firmy, pro které je bezpečnost a ochrana zdraví při práci jen druhořadá záležitost. Tyto firmy také spatřují ekonomický efekt vyšší úrovně BOZP v marketingové oblasti a v nízkých nákladech spojených s absencí zaměstnanců z důvodu pracovních úrazů.

Přesto všechno je třeba vnímat nemalé procento těch zaměstnanců, kteří se ve svých firmách nebo na svých pracovištích setkávají zcela s opačnou zkušeností i s opačnými postoji. Opakovaně se v realizovaných šetření objevují přiznání, že vedení firem i samotní zaměstnanci neberou odpovědnost za bezpečnost práce vážně, školení považují pouze za povinnost. V těchto firmách není o bezpečnosti práce zvykem mluvit, neprojednává se na poradách ani při pohovorech se zaměstnanci. Dodržení termínů a nepřekročení rozpočtu je mnohdy důležitější než ztrácet čas s bezpečností práce.

Máte v podniku preventivní akce, aktivity, opatření, programy zaměřené na odstraňování rizik, protiúrazovou prevenci, na zvyšování ochrany zdraví při práci, na zvyšování kultury bezpečnosti včetně psychosociálního klima? Jaká je situace ve vaší firmě/podniku?

VÁŠ NÁZOR A VAŠE ZKUŠENOSTI JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ.

Sběr odpovědí bude probíhat v termínu od 4. 3. do 22. 3. 2019.

Online dotazník (data sbíráme zcela anonymně).

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail