Distanční nadstavbové studium - Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování

Již několik let organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. jarní a podzimní běh distančního nadstavbového studia „Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování“, akreditovaného MŠMT ČR. Toto studium je určeno uchazečům se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním s alespoň roční praxí v dané oblasti, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti v oboru.

Již několik let organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. jarní a podzimní běh distančního nadstavbového studia  „Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování“, akreditovaného MŠMT ČR. Toto studium je určeno uchazečům se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním s alespoň roční praxí v dané oblasti, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti v oboru.

Zákon o prevenci závažných havárií klade řadu nových požadavků jak na pracovníky podnikové sféry, tak i na pracovníky státní správy. Ve většině případů je splnění zákonem stanovených povinností a požadavků podmíněno dostatečnými odbornými znalostmi z oblasti prevence nehod a havárií a znalostmi z havarijního plánování. V současné době není dostatek odborně připravených pracovníků, kteří by mohli plnit v potřebné kvalitě a rozsahu úkoly vyplývající ze zákona o prevenci havárií a z navazujících prováděcích předpisů bez dalšího vzdělávání. Proto jsme vyšli těmto požadavkům vstříc a zvolili jsme takovou formu dodatečného, nadstavbového vzdělávání, která by pracovníky nadměrně časově nezatěžovala, ale naopak  jim umožnila efektivně hospodařit s časem a získat přitom i potřebný objem odborných znalostí. Tato kritéria splňuje distanční nadstavbové studium, spojující v sobě výhody klasického denního a dálkového studia, neboť je kombinací společných soustředění, samostudia a konzultací.

Autoři ve svém plánu studia vycházeli z postupů ověřených v zahraničí a navrhli osnovu i způsob studia, který by měl tvořit základní poznatkovou bázi, na kterou mohou navazovat další studijní programy nebo specializované kurzy, směřované na prohloubení znalostí v konkrétních, již více monotematicky zaměřených oblastech. Samotná obsahová stránka i koncepce kurzu pak byla vytvořena ve spolupráci s australskou Edith Cowan University v Perthu.

Studijní program vychází z požadavků MŽP ČR, MV ČR, ČIŽP a SUIP. Na jeho přípravě se podílela  řada odborníků z oblasti řízení bezpečnosti a havarijního plánování, což umožnilo respektovat reálie České republiky a potřeby pracovníků podniků a státní správy.

Nový běh tohoto studia zahajujeme ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. v Jeruzalémské ulici dne 20. 9., přihlášky přijímáme do 1.9. na adrese: maclova@vubp-praha.cz . Dalšíinformace lze nalézt na adrese www.vubp.cz ,  sekce vzdělávání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail