Desatero BOZP zahradníků

Zdroj: 

Profesionální zahradníci by měli zvládat veškerou odbornou činnost spojenou s péčí o zahrady. To zahrnuje práci s nářadím, elektrickým zařízením, přírodními materiály i chemikáliemi. Základní informace najdete v následujícím desateru bezpečnosti práce.

1. Používat vhodné OOPP - ochranný oděv, obuv, rukavice, pokrývku hlavy; ochranné brýle, obličejové štíty pro práci s chemikáliemi nebo křovinořezy.

2. Být opatrní při používání nářadí, nůžky nenosit otevřené, nože přenášet čepelí směrem dolů; seznámit se s bezpečnými postupy při práci se zahradními traktůrky, sekačkami, křovinořezy, řídit se návody od výrobce. Pokud zahradník obsluhuje elektrická zařízení běžně používaná na zahradě (např. sekačky), stačí, aby byl seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti a upozorněn na možná elektrická rizika dle požadavku § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pozor i na ostré části některých rostlin!

4. Chránit se proti bodnutí hmyzem, v létě nepracovat s holým tělem, vhodné je očkování proti klíšťové encefalitidě.

5. Zahradníci mohou být zařazeni do kategorie práce druhé rizikové - třetí, pokud pracují s křovinořezy a jsou při této práci překročeny přípustné expoziční limity vibrací.

6. Skladovat chemické prostředky na ochranu rostlin v označených obalech jen na místech k tomu určených, oddělené od jiných výrobků, kontrolovat dobu použitelnosti. Při práci s nimi zabránit kontaktu s pokožkou. Seznámit se s bezpečnostními listy k používaným chemikáliím.

7. Mít v blízkosti lékárničku pro 1. pomoc vybavenou podle vyskytujících se rizik na pracovišti.

8. Při práci v horku používat pokrývku hlavy, ochranný krém, dodržovat pitný režim.

9. Pokud pracovníci používají žebříky, je nutné seznámit se se zásadami pro jejich používání podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Příloha bod. III. Například na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. Před použitím provádět vizuální prohlídky žebříků.

10. Pokud pracovníci manipulují s těžšími břemeny, je nutné seznámit se se zásadami správné manipulace s nimi, jak stanovuje § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail