Desatero BOZP pracovníků v lese

Zdroj: 

Další činností, při níž podcenění rizika může mít za následek i smrt, je práce v lese. V honbě za ziskem se někdy zcela vědomě nedodržují základní technologické či pracovní postupy. Na co si dát pozor, čtěte v následujícím desateru.

1. Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy, se kterými musí být zaměstnanec seznámen. Řídí se při tom nařízením vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

2. Pracovníci musí používat vhodné, kvalitní OOPP - ochranné přilby, ochranný oděv, obuv, rukavice, ochranné brýle, obličejové štíty. Někdy mohou zachránit i život.

3. Zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

4. Důležitá je komunikace na pracovišti. Například při předávání pracoviště, nebo když se na pracovišti potkají zaměstnanci více zaměstnavatelů, agenturní zaměstnanci nebo OSVČ. Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. Při zpracování polomů zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec nepracoval osamoceně.

5. Pokud zaměstnanci pracují s křovinořezy, řetězovými pilami, s jiným technickým zařízením nebo nářadím, je nutné dodržovat pokyny uvedené v návodu od výrobce a řídit se instrukcemi v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

6. Pozor na zakopnutí, pády, uklouznutí na vlhkých materiálech, pády stromu/větve na pracovníka, píchnutí větví do oka apod!

7. Bezpečně provádět nakládku a vykládku dříví. Odvozní prostředek musí být zajištěn proti pohybu a převrácení. Pozor na vypadnutí klády z vozidla!

8. Zvlášť nebezpečné je kácení stromů. Pozor na zasažení pracovníků padajícím stromem!

9. Odborná způsobilost pro tyto pracovníky není v právních předpisech stanovena. Zadavatel prací by měl vyžadovat alespoň minimální kvalifikaci (např. rekvalifikační kurz od úřadu práce).

10. Doporučuje se, aby pracovníci byli očkováni proti klíšťové encefalitidě.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail