Dalších šestnáct firem je oficiálně bezpečných, dnes převzaly osvědčení v programu MPSV a SÚIP

Zdroj: 
Ekonomická hlediska by neměla zůstat jedinou prioritou firem a podniků u nás. Na stejnou úroveň bychom měli stavět ochranu zdraví i životního prostředí a vysoké standardy bezpečnosti práce, které se budou uplatňovat na všech firemních úrovních. Přispět k tomu má i program „Bezpečný podnik“, který sedmnáctým rokem realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu se Státním úřadem inspekce práce.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn dnes v Kaiserštejnském paláci v Praze předali tradiční ocenění šestnácti společnostem, které splnily podmínky programu. Platné osvědčení „Bezpečný podnik“ tak má v současné době celkem 76 společností, které i v rámci tohoto programu usilují o vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření podmínek pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. 

Vítám, že pro oceněné podniky není zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem, ale i dobrovolným závazkem managementu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Jeho náměstek pro trh práce Roman Chlopčík upřesňuje: „Národní program „Bezpečný podnik“ přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, jež mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ nově obdržely společnosti: HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., PREdistribuce, a.s., SYNER, s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o., Pražská energetika, a.s., SÚS Královéhradeckého kraje a.s., ČEZ, a.s., KOMAS, spol. s r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., ČEZ Distribuční služby, s.r.o., SD - Kolejová doprava, a.s., Steel Center Europe, s.r.o., Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Stále větší zájem o tento program ukazuje, že bezpečnost práce je i v době ekonomické krize v popředí zájmu společností. Je také příslibem pro budoucnost, přispívá ke snižování počtu pracovních úrazů a také ke snížení nemocnosti zaměstnanců, a tím aktuálně i výhledově pomáhá zvyšovat jejich kvalitu života. Prevence navíc může významně uspořit náklady, snižuje totiž ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou v České republice každoročně vyčísleny částkou v rozmezí 20 - 30 miliard korun.

Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Je jedním ze způsobů zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení a zároveň zvyšuje úroveň správné praxe. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail