Cvičný požární poplach

Zdroj: 

Provádění cvičného požárního poplachu vychází z ustanovení vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Určitě si ze školy ještě pamatujete, když se v rozhlase jednou za čas ozvalo hlášení, že je prováděná evakuace školy. Žáci byli nadšení, učitelé již méně. Všichni se po zaznění poplachu řádně seřadili ve třídě, popadli nejdůležitější věc – třídní knihu – a spořádaně vypochodovali ven na nádvoří, parkoviště apod. Ty šťastnější evakuovali přímo hasiči po výsuvném žebříku nebo skokem do přistavené matrace.

Proč se vlastně tyto poplachy prováděly a provádějí, byly nutné nebo se jen jednalo o zpestření školních povinností? Provádění cvičného požárního poplachu vychází z ustanovení vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., která říká: „Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu“.

To znamená, že pokud je stanoveno dokumentací požární ochrany, že je nutné provádět cvičný požární poplach, musejí jej firmy (včetně škol a dalších institucí) pravidelně provádět. POZOR! Cvičný požární poplach je nutné dopředu naplánovat, nelze provést z minuty na minutu, neboť vyhlášení cvičného požárního poplachu se musí předem oznámit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje! Proč se poplach musí dopředu oznamovat? Je to z důvodu, že o připravovaném cvičném požárním poplachu je informováno jen pár osob ve firmě. Když poté dojde k poplachu, může se stát, že někteří zaměstnanci v zápalu evakuace (úprku), paniky, nevědomosti apod. vytočí linku tísňového volání s tím, že např. ve firmě hoří, vybuchl plyn, prasklo vodovodní potrubí apod., a zbytečně povolají záchranné jednotky.

Samozřejmě je možné provést cvičný poplach se vším všudy – např. i s dýmovnicemi, s evakuací z vyšších pater pomocí skluzu, žebříků, matrací, s použitím hasicích přístrojů, s evakuací raněných apod. – vždy záleží na vedení firmy, jak cvičný požární poplach pojme. POZOR! Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Prováděním cvičného požárního poplachu se prověřuje:

  • dokumentace požární ochrany – úplnost a správnost požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu;
  • konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje (požární řád, organizace PO);
  • způsob vyhlášení požárního poplachu (jakým způsobem je vyhlášen pro zaměstnance, HZS, obsluhu požárně bezpečnostních zařízení, pro další přítomné osoby apod.);
  • postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru);
  • platnost telefonních čísel uvedených v poplachových směrnicích;
  • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení a poplachových směrnic, evakuačních plánů;
  • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – evakuační rozhlas, sirény, EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární uzávěry, nouzové osvětlení atd.;
  • řízení a evakuace, činnost požárních hlídek;
  • způsob zajištění první pomoci atd.

Při cvičném poplachu je nutné všechny osoby (popř. i zvířata a majetek) evakuovat z budovy a zajistit, aby až do dalších pokynů udělených velitelem zásahu zůstaly na určeném místě – tzv. shromaždišti. Na shromaždišti je možné podávat i občerstvení – opět záleží na vedení společnosti, jak se k problematice cvičného poplachu postaví. Návrat do evakuované budovy je možný až po definitivním ukončení cvičení.

Návratem do objektu ale cvičný požární poplach nekončí – alespoň pro určené zaměstnance. Provedený cvičný požární poplach je nutné vyhodnotit (jaká byla doba evakuace – za jaký čas se dostali všichni z objektu od vyhlášení poplachu, zda všechny požárně bezpečnostní zařízení řádně a správně fungovaly, zda všechny osoby věděly, jaké jsou správné únikové cesty, zda poplachové směrnice a evakuační plány odpovídají realitě apod.).

O proběhlé evakuaci se musí také zapsat zápis do požární knihy a případně stanovit opatření podle zjištěných skutečností.

Specialisté spol. CIVOP jsou osobami odborně způsobilými nebo techniky požární ochrany a jsou nápomocni i při provádění cvičných požárních poplachů. V případě potřeby se proto neváhejte na nás obrátit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail