Činnosti prováděné v průjezdných profilech jeřábů

Provoz jeřábů skýtá celou řadu rizik, přičemž při běžném provozu jeřábů – za předpokladu dodržování požadavků vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z předpisů organizace zaměstnavatele (dle čl. 3.3 ČSN ISO 12480-1), např. ze zpracovaného "Systému bezpečné práce", je riziko vzniku mimořádné události minimalizováno na přijatelnou míru.

Problém nastává v situacích, při kterých dojde k ovlivnění provozu jeřábů. Každý provozovatel jeřábů je povinen stanovit příslušné požadavky k zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů. Jedná se buď o zaměstnance provozovatele jeřábů, nebo o zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří se přímo na činnostech při používání jeřábů nepodílejí, ale mohou být při nich ohrožení. Jakékoliv údržbářské práce (např. oprava, případně výměna osvětlení haly, oprava či úprava částí technologických zařízení, kontrola ocelových konstrukcí haly, natěračské práce apod.) a samozřejmě montážní práce (např. montáž nové technologie, montáž potrubních rozvodů různých technických plynů a kapalin apod.), které na první pohled vůbec nesouvisí s provozem jeřábů, samotný provoz jeřábů mohou ovlivnit zcela zásadně. Důvodem je fakt, že uvedené práce se provádějí přímo v prostoru obrysu průjezdného profilu provozovaného jeřábu. Do prostoru obrysu jeřábu v celé jeho pracovní dráze, zvětšeného o předepsanou vůli, nesmí zasahovat žádný pevný ani pohyblivý předmět.

V souvislosti s výkonem kontroly příčin a okolností pracovních úrazů jsem měl možnost se setkat s několika případy, při kterých právě v důsledku prací konaných v průjezdných profilech provozovaných jeřábů došlo ke vzniku pracovních úrazů.

K prvnímu úrazu došlo v situaci, kdy zaměstnanec podnikající fyzické osoby prováděl na pracovišti jiného zaměstnavatele, v průjezdném profilu provozovaného mostového jeřábu, z koše pojízdné zdvihací pracovní plošiny (dále též „plošina“) ve výšce přibližně 5 m montáž potrubních rozvodů kyslíku, dusíku a vzduchu. Při uvedené montážní činnosti, za běžného provozu mostového jeřábu, došlo při pojezdu mostu jeřábu k nárazu konstrukcí mostu jeřábu do konstrukce koše plošiny a k převrácení a pádu plošiny i se zaměstnancem nacházejícím se v daný okamžik v koši plošiny. Následkem pádu plošiny se zaměstnancem utrpěl uvedený zaměstnanec tato zranění: otevřenou tříštivou zlomeninu levého předloktí, otřes mozku, zlomeniny žeber, zlomeninu levé lopatky, zlomeniny trnů na páteři, krvácení do levé části hrudníku a proražení levé plíce – pneumotorax.

Ke druhému úrazu došlo v situaci, kdy zaměstnanec prováděl na pracovišti svého zaměstnavatele, za běžného provozu mostového jeřábu, v jeho průjezdném profilu, z koše montážní plošiny MP 21 ve výšce přibližně 5,6 m výměnu průmyslového výbojkového svítidla. Jednalo se o montážní plošinu sloužící jako nástavba k motorovému manipulačnímu vozíku ke zvedání osob i s nákladem. Při pojezdu mostového jeřábu došlo k nárazu konstrukcí vodicí lišty pro posun napájecího a ovládacího kabelu kočky mostového jeřábu do konstrukce koše montážní plošiny MP 21 a k přiražení horní části hrudníku a části obličeje uvedeného zaměstnance ke konstrukci střechy haly. Následkem přiražení ke konstrukci střechy haly utrpěl zaměstnanec zlomeninu čelisti.

Samotní provozovatelé jeřábů si často neuvědomují následky, které mohou být zapříčiněny např. údržbářskými, případně montážními pracemi prováděnými právě v průjezdných profilech provozovaných jeřábů. Proto apeluji na všechny revizní techniky zdvihacích zařízení a také tvůrce „Systémů bezpečné práce“, aby – v souvislosti s jakýmikoliv činnostmi prováděnými v průjezdných profilech provozovaných jeřábů – stanovili konkrétní podmínky provozu jeřábů, které by v určitých situacích např. omezily nebo dokonce zastavily provoz daných jeřábů, čímž by se dalo předejít vzniku mimořádných událostí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail