Chybějící výška zvedaných ručně manipulovaných břemen

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Chtěl bych se zeptat na nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V nařízení jsou zmiňovány limity pro zvedání břemen, ale bohužel jsem nikde nenalezl, zda toto nařízení upravuje i výšku, do které je možné tato břemena zvedat. Uvedu příklad. Během studií nám bylo řečeno, že například ženy mohu sice zvedat 15 kg, ale pokud by je měly zvedat například nad hlavu, pak se přípustná hmotnost pro zvedání sníží na cca 5 kg. Je v současnosti platný nějaký právní předpis, které kromě váhových limitů vymezuje i výšku, do které je možné břemena o dané váze zvedat?

Podle § 29 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází. Podle odst. 4 je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg, průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou pak je 6 500 kg. Přičemž jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní hmotnost zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o více než 20 % v žádné směně.

Občasným zvedáním a přenášením břemene se pak rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem. Vámi zmiňovaná úprava se týká zákazu prací těhotných žen a matek do konce devátého měsíce po porodu dívek a chlapců, kterou doposud stanoví vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Tato vyhláška je však ve fázi zrušení a nahrazení novou vyhláškou, jejíž účinnost se předpokládá cca k 1. květnu 2015. Nová vyhláška, která upraví zákazy prací a pracovišť pro těhotné a kojící zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu a pro mladistvé, pak bude v souladu s citovaným nařízením vlády a nebude již stanovovat odlišná kritéria mimo váhových a kumulativních limitů, které musí být pro tyto chráněné skupiny zaměstnanců přísnější.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den, my ve firmě

31.03.2015 - 09:55 Nikola Kejdana
Dobrý den, my ve firmě používáme tzv. Snookovy tabulky, protože ve zmiňované vyhlášce toto není uvedeno.

snook calculator

02.01.2017 - 15:18 Martin Tůma
Snookovy tabulky jsou super. Při zadání ergonomických parametrů vyjde povolený limit přenášeného břemene. Pěkný kalkulátor na: http://ergo-plus.com/snook-tables-calculator-lifting-and-lowering/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail