Bude změna v oblasti pracovnělékařských služeb?

Zdroj: 

Slyšela jsem, že bude změna v oblasti pracovnělékařských služeb, a sice zrušení pracovnělékařských prohlídek a dohledů na pracovištích pro kategorii 1. Mohla bych vás poprosit o bližší informace?

Ano, podle informací z Ministerstva zdravotnictví se připravuje novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. Bližší informace, jako například od kdy bude chystaná novela platit nebo její obsah, bohužel neznáme. Ale dohledy pro kategorii 1 nejsou povinné už teď. Podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zaměstnavatel může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhláška č. 79/2013 Sb.) nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu.

Autor článku: 

Komentáře

Dohled pro kategorii 1

13.07.2022 - 11:47 Petr Vozáb
Dovolím si nesouhlasit s autorem článku, dle kterého není dohled pro kategorii 1 povinný už teď. § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. hovoří o pracovnělékařských prohlídkách, jež jsou pouze součástí pracovnělékařských služeb (PLS). Pro zajišťování PLS je naopak důležité písm. a) § 54 odst. 2, dle kterého musí mít v podstatě všichni zaměstnavatelé smlouvy s poskytovatelem PLS, kteří pro ně tyto služby budou zajišťovat. A pravidelnost dohledu je pak stanovena v § 3 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., kde dle písm. a) je stanovena na 1x za kalendářní rok a v písm. b) je uvedeno: "jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem". Takže dohled se nyní musí vykonávat i pro kategorii 1.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail