Bezpečnost práce a ochrana zdraví má opět své vítěze

Zdroj: 

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá v Evropě řada akcí na podporu BOZP. U nás se každoročně předávají ceny za bezpečnost práce a ochranu zdraví ve slavnostním prostředí Kaiserštejnského paláce v Praze. Kromě již známého, zde byla 20. 10. 2015 vyhlášena nová soutěž "Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi".

Část 1.

V programu Bezpečný podnik bylo 20. 10. 2015 oceněno 17 společností. Celkově se může pyšnit tímto oceněním již 83 zaměstnavatelů, což představuje úhrnem přibližně 60 tisíc zaměstnanců. Zástupci těchto společností převzali cenu z rukou generálního inspektora SÚIP Rudolfa Hahna a náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jana Marka. Seznam oceněných společností najdete v 2. části článku.

Osvědčení Bezpečný podnik je osvědčení výběrové. Výběr probíhá způsobem náročného hodnocení subjektů inspektory oblastního inspektorátu práce. Když oceňuji zaměstnavatele, kteří se do toho pustili, chci poděkovat i svým kolegům z oblastních inspektorátů práce. Jak já s oblibou říkám, je to jedna z našich činností, kdy podnikatelské veřejnosti ukazujeme svou přívětivou tvář. Jsou zde ti, kteří využili příležitosti, a podvolili se hodnocení, o kterém se domníváme, že je náročnější než hodnocení v rámci norem OHSAS. Všichni, kteří dnes osvědčení přebírají, si zaslouží veřejný dík a zaslouží si i dík vlastních zaměstnanců. Že u nich funguje prověřený a kvalitní systém bezpečnosti práce, jehož indikátorem je snížení pracovní úrazovosti a snížení poškození zdraví z důvodu zaměstnání,“ řekl Rudolf Hahn.

Zájemci o účast v soutěži získají více informací na webových stránkách SÚIP.

Vítězem soutěže 3. ročníku Profesionál BOZP (národní soutěž odborníků v prevenci rizik v oblasti BOZP) v kategorii A se stal Heřman Riedel ze společnosti Linde Gas, a. s., který zpracoval projekt sestávající ze tří aktivit:

  • zavedení povolení práce (Permit to work) a navazující školení pro tuto oblast;
  • vývoj nových druhů OOPP a nahrazení stávajících;
  • měření úrovně vibrací u specifického druhu nářadí a vytipování nástrojů s nejnižší vibrací.

Cenu předali Rudolf Hahn a Jan Marek. Mediálním partnerem soutěže je společnost Wolters Kluwer, a.s., předávání ceny se tedy také zúčastnil Petr Řezníček, šéfredaktor časopisu Bezpečnost a hygiena práce. Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích: v kategorii A pro fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu a v kategorii B pro osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy. Vítěz v kategorii B letos nebyl vyhlášen. Další ročník soutěže Profesionál BOZP bude probíhat až v roce 2017.

Nyní se mohou zájemci přihlásit do 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Soutěž se vyhlašuje pro koordinátory BOZP na staveništi ve 3 kategoriích.

Informace o soutěži poskytuje organizátor: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková, e-mail: horackova@vubp-praha.cz. Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i., na BOZPinfo a českém Focal Pointu pro BOZP.

Společně s cenami za bezpečnost práce jsou již tradičně předávány také ceny za péči o zdraví zaměstnanců, a sice v soutěži Podnik podporující zdraví. Letošního 11. ročníku soutěže se zúčastnilo 11 podniků (viz 2. část článku), z toho 9 obhájilo titul z minulých ročníků a přibyly dva nové podniky (RWE ČR, a. s. a ŠKODA AUTO a. s.). „Celkový počet účastníků dospěl k číslu 61, tzn. celkově přibližně 90 tisíc zaměstnanců bylo ovlivněno zásadami zdravého pracovního a životního stylu a doufáme, že s nimi i jejich rodinní příslušníci,“ řekla Jarmila Rážová, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a zástupkyně hlavního hygienika ČR, která přišla ceny předávat společně s Lenkou Teska Arnoštovou, náměstkyní ministra zdravotnictví, a Jitkou Sosnovcovou, ředitelkou Státního zdravotního ústavu.

Pokud máme zdravé zaměstnance, je tím i zdravý a výkonný podnik. Je mi velkou ctí, že mohu předat ceny soutěžícím. Chtěla bych poděkovat managementu, personalistům, bezpečnostním pracovníkům, kteří se věnují podmínkám zaměstnanců při práci. Také organizátorům a těm, co se podíleli na hodnocení pracovních podmínek zaměstnanců. Chtěla bych popřát nám všem, aby se nám chodilo do práce dobře, abychom práci vnímali tak, že nám může přinést něco pozitivního. A také přeji hodně úspěchů do dalšího ročníku. Máme před sebou další úkoly – zlepšení podmínek pro zaměstnance ve věku 50 let a více, což je celoevropský trend,“ řekla Lenka Teska Arnoštová.

Jarmila Rážová vyhlásila další, v pořadí již dvanáctý, ročník soutěže. Informace o podmínkách soutěže, která se vyhlašuje ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky, a kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech: www.szu.cz, tel: 267 08 2415, 267 08 2731, e-mail: katerina.janosova@szu.cz, ludmila.kozena@szu.cz, jarmila.kubinova@szu.cz; www.mzcr.cz, tel: 224 972 963, e-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2016.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail