Bezpečnost aquaparků, bazénů a koupališť

Zdroj: 

V nadprůměrně teplých dnech letošního července tráví většina lidí hlavně o víkendech volný čas u vody. Nabízí se tedy otázka, jak zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví.

V nadprůměrně teplých dnech letošního července tráví většina lidí hlavně o víkendech volný čas u vody. Nabízí se tedy otázka, jak zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví. „Vyhláška č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,  sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ukládá provozovatelům umělých koupališť provádět odběry pro laboratorní analýzy dle teploty bazénu jednou za měsíc u plaveckých bazénů (do 28 °C) a jednou za 14 dnů u koupelových (nad 28 °C). Pro koupaliště ve volné přírodě je tato četnost 14 dnů, v případě rozmnožení sinic se zkracuje na týden,“ říká Matěj Čermák z Hygienické stanice hl. m. Prahy. Kromě vlastní kvality vody dozírá hygienická stanice na čištění a úklid zařízení bazénu nebo koupaliště ve volné přírodě. Všechna koupaliště se podle Matěje Čermáka kontrolují dvakrát za rok. Informace o kvalitě vody na přírodních koupalištích najdete na webových stránkách krajských hygienických stanic. 

Aquapark

Informace o bezpečnosti v aquaparku v Čestlicích, největším aquaparku v Česku, poskytl Radek Steinhaizl, generální ředitel.

První informaci o bezpečnosti získá návštěvník v návštěvním a domovním řádu, který je umístěn ve vstupní hale, takže turnikety by měl projít již poučený. V areálu jsou tabulky v českém a anglickém jazyce upozorňující na možná nebezpečí, u atrakcí jsou informace, jak se chovat, v češtině, včetně omezujících a varujících piktogramů, kterým porozumí i cizinci. Atrakcí je zde mnoho druhů - vířivé trysky, masážní sprchy – tam žádné nebezpečí nehrozí. Pokud návštěvníci nebudou dodržovat pravidla, mohou se zranit na tobogánech (je jich tu 6) a skluzavkách (3), ale pokud budou ukáznění, nic by se stát nemělo. Tobogány mají certifikáty od technického zkušebního ústavu, že odpovídají evropské normě pro tobogány. Je stanoveno věkové omezení (od 6, 8 nebo 12 let), zakázané způsoby jízdy. Nebezpečí úrazu by mohlo hrozit také u spacebowlu, kdy návštěvník jede velkou rychlostí, rotuje v „trychtýři“ a pak propadne prostředkem do vodní hladiny, kde může být dezorientován a neví, kudy vyplavat. Tato atrakce je pod stálým dohledem plavčíka. Provádí se denní kontrola atrakcí, plavčíci zjišťují zkušební jízdou, jestli nedošlo během provozu k poškození.

Minimální počet plavčíků na směně je sedm, v letním období až dvanáct. Absolvují kurz u akreditované společnosti (dostanou certifikát plavčík nebo mistr plavčí), zde v aquaparku se ještě doškolují na jednotlivé zásahy podle typu atrakce. V areálu jsou rozmístěni tak, aby měli dostatečný výhled, u jednotlivých atrakcí se střídají. Mají možnost sledovat prostor kamerou.

Kromě školení BOZP probíhají u všech zaměstnanců (i u zaměstnanců v restauracích, pokladnách) školení 1. pomoci, nácviky evakuace, nácviky krizových situací. Existuje krizový scénář pro mnoho variant - pro únik chlóru, požár, výpadek el. proudu.

Děti do 12 let musí být pod kontrolou dospělé osoby, děti do 3 let musí být soustavně pod dozorem. Známý je případ utonulého malého chlapce, jehož otec ho na několik minut opustil v bazénu s proměnlivou hloubkou a s dalšími dětmi odešel do jiného bazénu. Přestože v okolí byli lidé, nikdo si topícího se chlapce nevšiml a plavčíkům, kteří byli později přivoláni, se ho nepodařilo oživit.  „Poté jsme rozmístili desítky informačních tabulek, že rodiče jsou zodpovědní za své děti. Bohužel se pořád stává, že děti opustí a jdou třeba na jídlo. Pokud si toho plavčíci všimnou, okamžitě na dítě bez dozoru upozorňují rozhlasem. Ale rodiče jsou často ještě vulgární a nadávají jim,“ říká Radek Steinhaizl.

V areálu je zavedený kamerový systém (132 kamer), který se mnohokrát osvědčil jako důkaz pro policii, že návštěvník porušil návštěvní řád, provozní pravidla atrakcí nebo když vymáhá náhradu škody, že mu byla vykradena skříňka, kterou třeba předtím nezamkl.

Bazén

Podobně se o bezpečnost starají i na koupališti Petynka v Praze 6 s krásným výhledem na Chrám sv. Víta na Hradčanech. „Každý návštěvník se má seznámit s návštěvním řádem, který máme všude,“ říká Václav Šála, správce koupaliště. V areálu je bazén, brouzdaliště, tobogán, hřiště, dětské hřiště, bufety. O bezpečnost se starají plavčíci (většinou 2 nebo 3), jejichž počet se navyšuje podle počtu návštěvníků. U jejich stanoviště je ošetřovna s léky. Jako dozor u tobogánu je proškolený pracovník. Dohlíží, aby na sebe návštěvníci nenajížděli, aby rychle opustili dojezdový bazén. Jednou měsíčně specializovaná firma provádí revize tobogánu.

Každé 2 – 4 hodiny probíhá kontrola vody. Magistrát hl. m. Prahy a Povodí Vltavy také hlídá, co se vypouští do komunálního odpadu. Hygienici se kromě vody zaměřují na čistotu šaten, umyvadel, potraviny v bufetech a také to, zda-li je posečená tráva nebo odvezené odpadky. Úklidová firma je v provozu celý den. V šatnách a umývárnách jsou protiskluzové dlaždice.

Protože tu máme chemické látky, je důležité, aby byly znepřístupněné cizím osobám. Musí se dbát na to, aby se nikdo nedostal do chlorovny, do kotelny, mít řádně uložené bezpečnostní listy. S chemikáliemi pracují minimálně dva pracovníci, aby byla zajištěna bezpečnost,“ říká Václav Šála.

 

Přírodní koupaliště

Přírodní koupaliště Šeberák se nachází ve velmi příjemném prostředí na okraji Prahy. Lidé sem mohou vzít i svoje čtyřnohé miláčky, i když provozní areálu Roman Kulich zaznamenal na majitele psů už několik stížností. Psi by měli být v areálu na vodítku a koupat se mohou na určitých místech mimo hlavní pláž. V areálu je restaurace, dětské hřiště, venkovní sprchy s pitnou vodou, převlékárny, oddělená WC, kde čistotu kontroluje určený pracovník každou hodinu. Denně probíhá čištění rybníka - stažení řas, sekání trávy a úklid. Do budoucna se chystá hřiště na beach volejbal a bude zde působit také plavčík, který v případě potřeby poskytne 1. pomoc. Vodu kontrolují pracovníci hygienické stanice každých 14 dní, letos byla zatím vždy vhodná ke koupání.

 

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail