Bezpečné léto na vodě

Zdroj: 

Dle odhadu českých vodáckých organizací vyjede na vodu každoročně až 600 000 turistů. O propagaci vodáctví se zasloužilo skautské hnutí, trampové i vodácké oddíly v 80. letech minulého století. I dnes díky specializovaným cestovním kancelářím a půjčovnám, které zajistí dopravu lodí i školeného průvodce, patří vodáctví k oblíbeným letním sportům. Jaké nebezpečí na vodáky číhá?

S růstem oblíbenosti vodáckého sportu roste i počet mimořádných událostí, ke kterým na vodě dojde. K největším nebezpečím při splouvání řek patří nedodržování bezpečnostních pravidel, nadměrná konzumace alkoholu a „nebezpečné jezy“. Nebezpečí jezů spočívá v síle vody pod jezem, kdy se část vody vrací zpět pod jez, rotuje zde a vytváří pomyslný válec. Jakýkoliv předmět či člověk zachycený v tomto proudu je neustále stahován pod přepad a není mu umožněno z něho odplavat.

Nebezpečných jezů je v České republice více než 140. Pro hasiče je záchrana osob z jezů velmi problematická a téměř vždy spojená i s ohrožením vlastního života. V posledních letech probíhá kampaň Českého svazu kanoistů, Vodácké školy záchrany a Hasičského záchranného sboru ČR za bezpečnější jezy, kdy jsou jezy osazovány varovnými cedulemi. Další opatření provádějí jednotlivé státní podniky povodí, např. umístění záchranné podkovy, sklopného kruhu či lanovky pro profesionální zásah HZS ČR. Seznam nebezpečných jezů, návody na záchranu, videa a další informace naleznete na webových stránkách http://www.nebezpecnejezy.cz.

Vodácké desatero Českého svazu kanoistiky, sekce vodní turistiky:

 1. Před vyplutím na vodu si zjisti co nejvíce informací o řece v kilometráži a na vodáckých webech, zejména o nebezpečných místech. Neboj se zeptat. Výprava by měla mít minimálně tři lodě. Nikdy nejezdi sám.
 2. Zvaž splutí za zvýšeného stavu vody v řece, neboť obtížnost může být ve skutečnosti až o dva stupně vyšší.
 3. Na vodě nesmíš jezdit pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 4. Před sjetím jezů nebo nebezpečných míst si napřed tato místa prohlédni. V případě jakékoliv pochybnosti nejezdi.
 5. Doporučené vybavení na vodu: házecí pytlík s karabinou, lékárna, náhradní pádlo, mobil ve vodotěsném obalu a plovací vesta a přilba. Při jízdě používej vhodné oblečení a vhodné pevné uzavřené boty.
 6. U dětí do 15 let doporučujeme plovací vestu vždy a přilbu na jezech a od WW2 výše, u dospělých plovací vestu a přilbu od WW2 výše.
 7. Na vodě si urči ve skupině první a poslední loď. První loď nikdo ze skupiny nepředjíždí, za poslední lodí nesmí nikdo zůstat. Nevidíš-li loď za sebou, zastav a zjisti, co se stalo. Nevidíš-li loď před sebou, zrychli.
 8. V případě vzniku krizové situace (tonutí ve válci atd.) ihned volej záchranáře. Je lepší, pokud přijedou zbytečně než pozdě. Čísla jsou: 150, 155, 112.
 9. Pokud se rozhodneš zachraňovat, tak se napřed zamysli, a zachraňuj s chladnou hlavou. Skok pro zachraňovaného je krajní řešení, riskuješ svůj život!
 10. Při záchraně použij dostupné prostředky – házecí pytlík, házecí podkovu, navázanou plovací vestu, tyč, větev nebo kanystr na provaze atd.

Vodáci

Vodácké organizace varují před alkoholem na vodě

Alkohol patří k téměř povinné výbavě mnohých vodáků. Podcenění situace, přílišné sebevědomí nebo ztráta respektu z řeky, to jsou nejčastější příčiny nehod na řekách a ve velké míře právě díky nadměrné konzumaci alkoholu. Proto se rozhodly všechny vodácké svazy: Český svaz kanoistů (ČSK), Svaz vodáků ČR (SvoČR), Junák – český skaut a Vodácká škola záchrany společně se Státní plavební správou upozornit na problematiku pití alkoholu na vodě a vytvořily společnou kampaň, která má informovat vodáky o rizicích jízdy pod vlivem alkoholu. Upozorňují na to, že z hlediska platné legislativy je zakázána jízda posádky pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, kdy v případě porušení může být vůdce plavidla pokutován to až do výše 100 000 Kč.

Kromě pokut ale hrozí vodákům rychlejší podchlazení v případě zhoršených klimatických podmínek nebo úrazy během plavby. Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany, která se zaměřuje na příčiny vzniku vodáckých nehod, k tomu dodává: „Alkohol je často přítomen u tragických nehod na našich řekách, hlavně u tonutí pod nebezpečnými jezy. Lidé díky malých vodáckým zkušenostem a alkoholu neodhadnou sílu zpětného proudu pod jezem a z přemíry sebevědomí a ztráty zábran se pouští do splutí nebezpečných míst. I v případě plavání řekou při nenadálém převržení lodě je alkohol velkou komplikací, kdy má jednak vodák zhoršenou koordinaci pohybů a také rychleji dochází k jeho podchlazení.“

Více na: http://www.voda-nebo-alkohol.cz

Připomenutí

 

 • Pokud se stanete svědky nehody nebo stane-li se vám něco při vodáctví, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150.
 • Pro snadnější orientaci a vyhledání osob, které potřebují pomoc, si zapamatujte, že říční kilometry jsou číslované od soutoku směrem proti proudu.
 • V době vyhlášení stupňů povodňové aktivity neriskuj život na rozbouřené řece, od druhého stupně povodňové aktivity je vodní turistika zakázána zákonem.

 

 

Plné znění článku včetně statistiky zásahů hasičů v souvislosti s vodáctvím a jezy je zde.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail