Akustika v kancelářích typu open-space

Zdroj: 

V kancelářích trávíte podstatnou část života, a proto by kancelář měla být místem, kde je zajištěno odpovídající pracovní prostředí a cítíte se tam dobře. Jedním z požadavků na vhodné pracovní prostředí je i tzv. akustická pohoda. Ovlivňuje nejen vaše pracovní výkony, ale také zdraví. Proto věnujte pozornost prostředí, kde pracujete a pečujte o své zdraví!

Velkoprostorové kanceláře typu open-space se v současnosti staly již standardem. Toto uspořádání podporuje týmovou komunikaci, spolupráci a kreativitu, ale pozor, pouze za předpokladu, že je zohledněna vykonávaná činnost, počet osob a prostor. V uvažovaných kancelářích jde tedy o nepřetržitou komunikaci, open-space s mnoha zaměstnanci a moderní typ budovy se skleněnými příčkami a ostatními tvrdými povrchy. A zde se nabízí otázka, jak je řešená akustika?

Rozptylují vás rozhovory kolegů, které se vás netýkají? Slyšíte ventilační techniku a tiskárnu? Uvědomujete si nižší míru vaší koncentrace a větší stres? Pokud ano, na řešení akustiky se ve vaší kanceláři zapomnělo. Nejzávažnější příčinou nespokojenosti při práci v kanceláři jsou právě zmíněné zvuky, které nechcete slyšet (hluk). A navíc vysoká hladina hluku vás nutí zvyšovat hlas, abyste byli slyšet a překonali okolní hluk. Tento jev někdy označujeme jako „kavárenský efekt“.

Akustická pohoda může:

  •  snížit hladinu adrenalinu o 30%,
  •  zvýšit pracovní motivaci až o 60%,
  •  zlepšit pracovní výkon při koncentraci na náročné úkoly až o 50%,
  •  zvýšit logické myšlení a matematický úsudek o 20%.

Věděli jste, že potřebujete v průměru 25 minut, abyste se po vyrušení vrátili k původní úloze, a dalších 8 minut uplyne, než dosáhnete stejné úrovně koncentrace?1

Jaké jsou akustické parametry určující prostorovou akustiku?

Mezi nejdůležitější ukazatele patří dozvuk, tedy zvuk, který se odráží zpět k vám. Přesněji řečeno doba dozvuku, která se definuje jako doba, kterou potřebuje hladina hluku k poklesu o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku. Ve velkých kancelářích s tvrdými povrchovými plochami (sklo, beton) se zvuky a řeč od stěn a ploch snadno odráží a vytváří ozvěny. Tyto ozvěny znesnadňují cílený poslech.

Pobyt v kanceláři narušuje také vysoká úroveň hluku a jeho šíření, které nutí zaměstnance zvyšovat hlas, aby byli slyšet a překonali okolní hluk. Síla hluku (zvuku) se měří v decibelech. Jako hluk se označují tlakové variace vyvolané zvukovými vlnami ve vzduchu. Nejnižší slyšitelná úroveň hluku má hodnotu 0 dB a říká se jí práh slyšitelnosti. Nejvyšší snesitelná úroveň se nazývá práh bolesti a její hodnota se pohybuje okolo 120 dB (start letadla ze vzdálenosti 100 m). Zvýšený hluk může mít dlouhodobé negativní dopady na zdraví osob - např. nemoc, únava, snížení produktivity a efektivity. Důležité je také mít na mysli, že lidé jsou různě citliví na zvuk a hluk obecně.

Schopnost být slyšen a porozumět mluvenému slovu bez nutnosti zvyšovat hlas se nazývá srozumitelnost řeči. Přímo závisí na úrovni hluku v pozadí, na době dozvuku a tvaru místnosti. K hodnocení srozumitelnosti řeči se používají různé metody, přičemž mezi nejznámější patří RASTI, STI a %-Alcons.

Dalším parametrem prostorové akustiky je míra soukromí mezi pracovištěmi. Vyjadřuje se pomocí artikulační třídy (AC). Čím vyšší je artikulační třída, tím lepší je míra soukromí.

Absorbéry zvuku, které vytvářejí akustickou pohodu   

Stropní panely, volně zavěšené prvky, stěnové panely a paravány s porézní a vláknitou strukturou patří mezi nejčastěji používané akustické absorbéry. Absorpce zvuku znamená, že energie zvuku je převáděna na energii mechanických vibrací nebo na tepelnou energii. Míra pohlcování zvuku se vyjadřuje pomocí koeficientu pohlcování zvuku α nebo třídy pohlcování zvuku (A - E). Koeficient α se pohybuje v rozsahu od 0 (úplný odraz) do 1,00 (úplné pohlcení). Tyto absorbéry zlepšují akustiku místnosti, neboť omezují odrazy zvuku, čímž snižují úroveň hluku a dobu dozvuku. Jelikož řeč je v kanceláři tím nejčastějším zvukem, je velmi důležité, aby akustické absorbéry pracovaly dobře právě při frekvencích, které se v mluveném slovu vyskytují nejčastěji (125–8000Hz).

Kanceláře typu open-space by tedy měly být vybaveny absorbéry, které jsou zařazeny do třídy absorpce A a mají vysokou hodnotu artikulační třídy (AC≥180). V mnohých případech nepostačuje pouze akustický strop, ale vzhledem k intenzivní komunikaci je nutná instalace volně zavěšených akustických prvků, jejichž výhodou je absorpce zvuku ze všech stran, dále pak absorpční paravány případně akustické stěnové panely. Pro vytvoření akustické pohody v kanceláři je nutná kombinace akustických absorbérů v podhledu a na stěnách (příp. paravány), a to ve vztahu k celkovým rozměrům prostoru.

Výzva: zabránit šíření hovorů a rušení spolupracovníků, snížit hladinu hluku.

Řešení: akustické podhledyvolně zavěšené prvky s těmi nejlepšími zvukově absorpčními parametry, akustické paravány, které rozdělí pracovníky do skupin a akustické stěnové panely.

1 Mark, Gonzalez, “No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work”, University of California – Irvine, 2005

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail