Aktuální situace kolem covid-19 - otázky a odpovědi

Zdroj: 

Dne 5. a 12. března se konal online seminář Aktuální situace kolem covid-19 a otázky BOZP nakladatelství Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi, který se týkal aktuálních povinností zaměstnavatelů, mimo jiné ohledně testování na covid-19. Na semináři vystoupili osvědčení odborníci – Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP a Mgr. Matyáš Fošum, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví, kteří na závěr odpovídali na řadu dotazů k této problematice. Některé z nich zde uvádíme.

Můžeme vyžadovat test u pracovníků dodavatele, kteří k nám přijdou vykonat práci? Jejich firma má méně než 50 zaměstnanců. Máme je vyzvat k podrobení se testu?

Pokud se u 1. zaměstnavatele vyskytují zaměstnanci 2. zaměstnavatele a předpokládáme, že první zaměstnavatel naplňuje podmínku testování zaměstnanců, tak ano. 5. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo doplnění k původnímu mimořádnému opatření z 1. března a do textu byl doplněn bod V., který řeší agenturní zaměstnance a další osoby, které se na základě jiného právního vztahu než je pracovněprávní vztah vyskytují na pracovišti a vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Povinnost podrobit se testování se na ně také vztahuje. Je tedy povinností 1. zaměstnavatele, na jehož pracovišti se vyskytují, je nechat otestovat. Příspěvek na ně čerpat nelze, ale je to ještě v řešení.

Dá se obcházení testování zahrnout pod trestní zákoník - šíření nakažlivé nemoci?

Opatření jsou vydávána podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů), které znají postup v případě vědomého porušování nařízení.

Je nutné testovat ve školách, kde je více než 50 zaměstnanců, když je ve škole minimum zaměstnanců (většina pracuje z domova)? 

Předpokládal bych, že pro školy bude samostatné mimořádné opatření. Pokud mluvíme o školách jako právnických osobách, k nimž má územněsprávní celek zřizovatelskou nebo zakladatelskou funkci, tak ty mají výjimku. Může být ale škola, která je právnická osoba, například společnost s r. o, a splní podmínku mimořádného opatření. 

Když zaměstnanec odmítně testování, jak to zaznamenat? 

Zaměstnanec podepíše, že se odmítl nechat otestovat, nebo je svědecky prokázáno toto odmítnutí.

Je pravda, že zaměstnanci si už nebudou moci před odchodem do zaměstnání udělat test doma? My testy zaměstnancům předáváme, máme o tom doklad, testy pak provedou doma a mají povinnost nás prokazatelně informovat.

Mimořádné opatření stanovuje, kde se test má provést - v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí. Na pracovišti by mohl být větší dohled, že se test provede správně. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail