65 let pro vaši bezpečnost a zdraví

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (dále VÚBP) si v letošním roce připomíná významné výročí svého vzniku. Z pohledu historie se může šedesát pět let existence jevit jako krátký časový úsek, v historii bezpečnosti práce je však tato doba poznamenána nejen významnými změnami ve vlastním vývoji této oblasti, ale i mnohými zvraty v samotném vývoji výzkumného ústavu.

VÚBP v současné době plní úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rovněž pro Ministerstvo životního prostředí a pro další orgány státní správy, věnuje se výzkumu, vzdělávání, zkoušení osobních ochranných prostředků, poradenství a osvětě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Má také nezastupitelnou úlohu v prevenci pracovních rizik a prevenci závažných havárií. Pro bezpečnost průmyslu představuje důležitý článek, který pozitivně ovlivňuje praxi, přispívá ke zvyšování úrovně vědeckého poznání a vzdělanosti a v konečném důsledku i ke snižování pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí. VÚBP plní všechny závazky, povinnosti a odborné činnosti vyplývající z jeho zřizovací listiny. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí sociální politiky. VÚBP, jako veřejná výzkumná instituce, představuje jedinou komplexní výzkumnou platformu i základní pilíř v systému prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice.

Komentáře

Ridič profesionál po 65 letech

05.01.2021 - 13:42 Alois Maňas
Dobrý den, jsem majtel autodopravy od roku 1992 a byl jsem aktivním řidičem z povolání dosud z platnými psychotesty a profesním průkazem.Ve věku 64 let mám implantován kardiostimulátor.Můžu jen příležitostně řídit vozidlo nad 7,5t pro vlastní případně cizí potřebu. Děkuji s pozdravem. Maňas 603528187

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail