Světový den za důstojnou práci

Principy důstojné práce opírající se o základní úmluvy Mezinárodní organizace práce nejsou v současném světě všude dodržovány.

Proto je povinností odborů usilovat o to, aby se všude staly samozřejmostí a poukazovat na jejich porušování. Cílem je prosazení důstojné práce pro všechny, která podle základní charakteristiky Mezinárodní organizace práce znamená, “že každá žena a každý muž může dostat produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti.

Aby toho bylo dosaženo, je třeba propojit řadu prvků: možnost vykonávat produktivní práci, která je odpovídajícím způsobem ohodnocena; pracovní jistotu a sociální ochranu zaměstnanců a jejich rodin; zlepšení vyhlídek v osobním rozvoji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se k problémům, organizovat se a účastnit se na rozhodováních, která ovlivňují život zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházení s muži a ženami. Patří sem i vedení sociálního dialogu jako nástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje“.

Zavést tyto požadavky do praxe je za současné krize stále složitější. Útoky na ekonomické a sociální postavení zaměstnanců, na jejich odborová a zaměstnanecká práva sílí, proto si 9. října odbory Světovým dnem za důstojnou práci připomínají tyto své úkoly.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail