Kalendář akcí

Formát: 21.01.2017
Formát: 21.01.2017
23.01.2017 - 23.01.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří mají ve firmě na starosti požární ochranu ve funkci preventisty PO. Získají ucelený přehled o povinnostech preventisty, ale také povinnostech zaměstnavatele v požární ochraně.

23.01.2017 - 31.03.2017
ROVS - Praha
Rožnovský vzdělávací servis

Tento kurz připraví uchazeče pro výkon funkce odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany (PO). Odborně způsobilou osobu v oboru PO doporučujeme u činností začleněných do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.

23.01.2017 - 31.03.2017
ROVS - Praha
Rožnovský vzdělávací servis

Tento kurz připraví uchazeče pro výkon funkce technika požární ochrany (PO). Technik PO provádí vybrané úkoly na úseku PO. Technika PO doporučujeme u činností začleněných do kategorií bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím.

23.01.2017 - 15.03.2017
ROVS - Brno
Rožnovský vzdělávací servis

Absolvent kurzu získá kompetence pro výkon funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti technické bezpečnosti, legislativy, hygieny, identifikace a hodnocení rizik.

24.01.2017 - 24.01.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Kurz je určen pro řidiče referentských vozidel provozovaných ve firmách i u fyzických podnikajících osob, obchodní zástupce a zaměstnance používající vlastní vozidlo při plnění pracovních úkolů i služebních cest.

24.01.2017 - 24.01.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Periodická zkouška z  odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24.01.2017 - 24.01.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

26.01.2017 - 26.01.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§§4 a 16 Zákona o PO).

27.01.2017 - 27.01.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Bezpečnostní filozofie a bezpečnost na pracovištích; Lidský faktor a kultura BOZP, selhání lidského faktoru, přizpůsobení se lidskému faktoru; Následky nebezpečného chování, pracovní úrazy a nehody, předcházení těmto úrazům a nehodám; Rizikové chování, nebezpečné chování (jednání), nebezpečné podmínky; Proč zaměstnanci v práci riskují? Co ovlivňuje lidské chování?; Změna chování a zlepšení výkonnosti BOZP; „Behaviour Based Safety“ (program „Bezpečnost založená na bezpečném chování“); Změna chování a zapojení zaměstnanců s podporou vrcholového vedení; Přístupy ve světě (země EU i mimoevropské státy); Příklady z praxe, videa z ČR a zahraničí

30.01.2017 - 13.04.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail