Kalendář akcí

Pokud chcete i Vy prezentovat svou akci, stačí se zaregistrovat, doplnit Rozšířenou registraci s fakturačními údaji a po přihlášení v nabídce Můj účet > Akce můžete zadat informace o své akci. Na vložení 1 akce potřebujete 50 kreditů. Cena kreditů se odvíjí od množství kreditů objednávaných jednorázově a pohybuje se od 1,2 Kč do 0,94 Kč za 1 kredit.

Formát: 23.06.2017
Formát: 23.06.2017
25.05.2017 - 25.05.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

25.05.2017 - 25.05.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

25.05.2017 - 25.05.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří provádějí různé údržbářské práce.

Díky různorodosti jejich práce se setkávají s mnoha pracovními riziky a často se vyskytují v odlišných pracovních prostředích. Ke své práci používají mnoho typů nářadí a zařízení.

26.05.2017 - 26.05.2017
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21, Olomouc
ALSIM s.r.o. - Ing. Zdeněk Juránek

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

26.05.2017 - 26.05.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§§4 a 16 Zákona o PO).

30.05.2017 - 30.05.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Celková úrazovost vykazovaná při skladování - její rozbor, vyhodnocení a využití pro prevenci; Demonstrace nežádoucích událostí vykázaných ve skladovém provozu, jejich rozbor a hodnocení; Požadavky na skladové objekty; Přepravní prostředky (palety) – hodnocení technického stavu, možnosti stohování, zjišťované nedostatky; Požadavky na manipulační jednotky určené zejména ke stohování; Základní povinnosti zaměstnavatelů, vedoucích a zodpovědných zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti skladového provozu; Skladování technických plynů: - vlastnosti a všeobecné bezpečnostní požadavky - bezpečnostně technické požadavky na skladové objekty - bezpečnostně provozní požadavky na skladování; Výměna zkušeností účastníků semináře

31.05.2017 - 31.05.2017
HOTEL Garni Zlín, nám. T.G.Masaryka 1335, Zlín
ALSIM s.r.o. - Ing. Zdeněk Juránek

Chcete se zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

31.05.2017 - 31.05.2017
Srch 229, 533 52 Staré Hradiště
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Základní kurz je pro pracovníky, kteří chtějí provádět kontroly provozuschopnosti, revize, montáže, opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty nástěnné, podzemní i nadzemní, suchovody atd.).

31.05.2017 - 01.06.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Kurz je určen pro zkušené odborníky s praxí, kteří si pod odborným vedením přehledně zopakují všechny okruhy témat, které stanovuje pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2017 - 01.06.2017
ROVS - České Budějovice
Rožnovský vzdělávací servis

Periodická zkouška odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Zkouška je určena pro držitele PLATNÉHO osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail