Kalendář akcí

Pokud chcete i Vy prezentovat svou akci, stačí se zaregistrovat, doplnit Rozšířenou registraci s fakturačními údaji a po přihlášení v nabídce Můj účet > Akce můžete zadat informace o své akci. Na vložení 1 akce potřebujete 50 kreditů. Cena kreditů se odvíjí od množství kreditů objednávaných jednorázově a pohybuje se od 1,2 Kč do 0,94 Kč za 1 kredit.

Formát: 23.03.2017
Formát: 23.03.2017
24.03.2017 - 24.03.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří mají ve firmě na starosti požární ochranu ve funkci preventisty PO. Získají ucelený přehled o povinnostech preventisty, ale také povinnostech zaměstnavatele v požární ochraně.

27.03.2017 - 27.03.2017
Plzeň, Guldenerova 17 (konferenční prostory centra Éčko)
Asociace techniků BP a PO ČR, z.s. ve spolupráci s Institutem výchovy a technických služeb BOZP a PO, s.r.o.

Výchovně vzdělávací akce pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

27.03.2017 - 31.03.2017
ROVS - České Budějovice
Rožnovský vzdělávací servis

Přípravný kurz před zkouškou k získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

30.03.2017 - 30.03.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. a související změny; Legislativní změny v BOZP v r. 2016 – novela zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 217/2016 Sb., nařízení vlády č. 224/2016 Sb. a nařízení vlády č. 433/2016 Sb.; Průběh prací na věcném záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání; Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; Novela zákoníku práce se zaměřením na BOZP – stres na pracovišti, teleworking apod.; Další připravované změny

31.03.2017 - 31.03.2017
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
VÚBP, v.v.i.

Systémové řízení rizik podle normy OHSAS 18001 a připravované normy ISO 45001; Systémové řízení bezpečnosti pro všechny organizace bez ohledu na velikost a odvětví; Systémové vyhledávání a vyhodnocení rizik na pracovištích; Správná identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení; Kvantitativní a kvalitativní stanovení úrovně rizika; Prevence rizik a neustálé zlepšování v systémovém řízení; Efektivnější komunikace uvnitř organizace mezi zaměstnanci, vedením a vnějšími subjekty; Zapojení zaměstnanců do řešení otázek BOZP; Je dosažení nulové pracovní úrazovosti reálné?; Analýza pracovních rizik (Job Hazard Analysis) a bezpečné pracovní postupy; Příklady a rozbor pracovních úrazů a jejich příčin; Videa

03.04.2017 - 05.04.2017
Sukova 49/4, 602 00 BRNO
Asociace techniků BP a PO ČR, z.s. ve spolupráci s Institutem výchovy a technických služeb BOZP a PO, s.r.o.

Pětidenní přípravný kurz k získání odborné způsobilosti - technik požární ochrany dle zák. 133/1985 Sb. v platném znění.

03.04.2017 - 03.04.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Základní kurz je pro pracovníky, kteří chtějí provádět kontroly provozuschopnosti, revize, montáže, opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty nástěnné, podzemní i nadzemní, suchovody atd.).

04.04.2017 - 04.04.2017
Clarion Congress Hotel Ostrava
ENVIFORM a.s.

Na konferenci bude proveden rozbor současného stavu v oblasti BOZP v České republice, zejména v oblasti vzniku pracovních úrazů, jejich příčin a nedostatků ze strany zaměstnavatelů.

Dále budou prezentovány nové přístupy (počítačové simulace PÚ, měření psychické zátěže aj.) při objasňování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů.

Konference se koná pod záštitou zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj doc. Ing. Jiřího Ciencialy, CSc.

04.04.2017 - 04.04.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří obsluhují motorové řetězové pily.

05.04.2017 - 05.04.2017
Školicí centrum PO a BOZP, Drážďanská 7a, Ústí nad Labem 400 07
Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o., Drážďanská 7a, Ústí nad Labem

Vazači jsou osoby zodpovědné za bezpečné zajištění břemene při jeho nakládce, přepravě a vykládce, zodpovídají za bezpečné uchycení břemene při manipulace zdvihacími zařízeními a jeřáby.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail