BOZPinfo.cz logo
20:51 | Utery 27. 9. 2016

BOZPinfo Uvodni strana RADY PRO VAS LEGISLATIVA VYZKUM BOZP KNIHOVNA BOZP KALENDAR AKCI PRACOVNI MISTA
CASOPIS JOSRA MSP & OSVC

KDE JSEM: Hlavni strana > Rady pro Vas > Otazky a odpovedi > Stavebnictvi > Plati jeste vyhlaska CUBP c. 48/1982 Sb.?

Otazky a odpovedi

Nevite si rady se situaci z oblasti BOZP?

Napiste nam


Doporucit server

Pokud se Vam nase strany libi, doporucte je kolegum:

Vase jmeno:

E-mail prijemce:

Clanek

Stavebnictvi

Plati jeste vyhlaska CUBP c. 48/1982 Sb.?

04.07.2007 | ZDROJ: | AUTOR: Dandova Eva

Na dotaz odpovedela JUDr. Eva Dandova.

KLICOVA SLOVA: predpisy pravni, zamestnavatele, zivnostnici, koordinatori, praha, inspekce, mimooip, pozarni ochrana

Plati jeste vyhlaska CUBP c. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zarizeni? Pripadne, jaky predpis tuto vyhlasku nahrazuje?

K Vasemu dotazu asi tolik. V souvislosti s harmonizaci naseho pracovniho prava s pravem zemi Evropskych spolecenstvi v roce 2000 (pri prijimani novely c. 155/2000 Sb. zakoniku prace c. 65/1965 Sb.) bylo rozhodnuto, ze vsechny predpisy z oblasti BOZP budou prevedeny do provadecich narizeni vlady. Druhym duvodem tohoto rozhodnuti byla ustavni zasada, ze prava a povinnosti mohou byt ukladany toliko na zaklade zakona a v jeho mezich (viz clanek 4 Listiny zakladnich prav a svobod). Z toho duvodu byla jiz tehdy vyhlaska c. 48/1982 Sb. Ceskeho uradu bezpecnosti prace ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zarizeni, ve zneni pozdejsich predpisu, na hrane ustavnosti. Vyhlaska si totiz nemuze dovolit ukladat prava nebo povinnosti, jako tomu bylo v jejim pripade. Prava a povinnosti mohou byt ukladany toliko zakonem a v jeho mezich provadecim predpisem. Proto bylo rozhodnuto jiz v roce 2000, ze cela oblast BOZP bude upravena zakonem (puvodne to byl zakonik prace c. 65/1965 Sb. sam, dnes je to zakonik prace c. 262/2006 Sb. a zakon c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnepravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pri cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci)) a podrobnosti budou na zaklade zakonnych zmocneni upraveny v provadecich narizenich vlady. Z toho duvodu se zacaly po roce 2000 vydavat provadeci narizeni vlady z oblasti BOZP a postupne nahrazovaly jednotlive pasaze vyhlasky c. 48/1982 Sb. K dnesnimu dni jiz bylo vydano celkem 13 provadecich narizeni vlady, z toho 11 jeste za platnosti stareho zakoniku prace c. 65/1965 Sb. a 2 jiz k novemu zakonu c. 309/2006 Sb.. Podle prechodnych ustanoveni obsazenych v ustanoveni 394 zakoniku prace c. 262/2006 Sb. a v ustanoveni 23 zakona c. 309/2006 Sb. budou tato narizeni vlady platit do doby vydani novych podle prislusnych zmocneni v zakoniku prace a v zakone c. 309/2006 Sb. Tyto provadeci narizeni vlady tedy postupne rusi jednotlive pasaze vyhlasky c. 48/1982 Sb., Ceskeho uradu bezpecnosti prace ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisteni bezpecnosti prace a technickych zarizeni, ve zneni pozdejsich predpisu. Predpoklada se, ze casem bude cela vyhlaska zrusena a ze zakladnimi predpisy v oblasti BOZP bude zakonik prace, zakon c. 309/2006 Sb a jejich provadeci narizeni vlady.

Jen pro zajimavost zaverem uvadim, ze se v soucasne dobe pracuje na provadecim narizeni vlady k provedeni ustanoveni 21 odst. 2 zakona c. 309/2006 Sb.. Podle tohoto ustanoveni ma jeste vlada vydat narizeni vlady, kterym stanovi, ktera technicka zarizeni predstavuji zvysenou miru ohrozeni zivota a zdravi zamestnancu, pokud jde o jejich obsluhu, montaz a opravy nebo kontrolu vyzadujici zvlastni odbornou zpusobilost, vek zamestnance pro zvlastni odbornou zpusobilost, ma-li byt vyssi nez 18 let a stupen, popripade obor odborneho vzdelani pro zvlastni odbornou zpusobilost a delku odborne praxe. Toto narizeni vlady v podstate ma nahradit nasledujici predpisy:

  • vyhlasku c. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi nektere podminky k zajisteni jejich bezpecnosti, ve zneni pozdejsich predpisu,
  • vyhlasku c. 19/1989 Sb., kterou se urcuji zdvihaci zarizeni a stanovi nektere podminky k zajisteni jejich bezpecnosti, ve zneni pozdejsich predpisu,
  • vyhlasku c. 20/1989 Sb., kterou se urcuji elektricka zarizeni a stanovi nektere podminky k zajisteni jejich bezpecnosti, ve zneni pozdejsich predpisu,
  • vyhlasku c. 21/1989 Sb., kterou se urcuji plynova zarizeni a stanovi nektere podminky k zajisteni jejich bezpecnosti, ve zneni pozdejsich predpisu,
  • vyhlasku c. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zarizeni, ve zneni pozdejsich predpisu.

Uvedene vyhlasky jsou totiz stejne jako byla vyhlaska c. 48/1982 Sb. na hrane ustavnosti, nebot ukladaji povinnosti a to si podzakonny predpis nesmi dovolit.


TISKNOUT | POSLAT MAILEM

DISKUZE KE CLANKU

Celkem 2 prispevku : VSTUPTE DO DISKUZE

G2PregenTime : 27.9.2016 20:51:34
G2NoPregenTime : 27.9.2016 20:51:34